Asiakaskokemus

Yhdenmukaisesti räätälöityä viestintää kaikissa rajapinnoissa.

Tunnistatko asiakkaanne tarpeet? Asiakaskokemus alkaa jo verkosta – ennen kuin yritys edes tietää asiakkaan olevan olemassa. Palvellakseen asiakasta on ensin tiedettävä, kuka hän on ja mitä hän tarvitsee. Osuakseen ja upotakseen asiakasviestinnän on oltava kohderyhmittäin räätälöityä, mutta silti yhdenmukaista ja äänensävyltään harmonista. Yrityksen menestystekijät on kirkastettava ja niistä on viestittävä. Jokaisen yrityksen tavoitteena on saada uskollisia asiakkaita, ja tällöin heidät on pidettävä tyytyväisinä. Kerro siis ominaisuuksistasi, luo mielikuvia ja anna asiakkaalle syy suositella sinua.

  • asiakasymmärrys
  • asiakaskokemuksen muotoilu
  • kohderyhmät ja ydinviestit
  • palvelumuotoilu
  • asiakassuhdemarkkinointi
  • sidosryhmäviestintä
  • asiakaslehdet
  • some
  • verkkomedia