Johtaminen ja viestintä

Viestintä rakentaa hyvinvointia arkeen ja tulosta viivan alle.

Keitä me olemme, ja miten muut meidät näkevät? Johtaminen ja liiketoiminnan
kehittäminen vaativat onnistuakseen suunnitelmallista viestintää. Ollakseen
olemassa muille on tehtävä itsensä näkyväksi. Tullakseen korvaamattomaksi on
kirkastettava merkitys ja kuvattava asiakkaan saama hyöty. Sisäisen ja ulkoisen
viestinnän on kerrottava yhtenäistä tarinaa. Yrityskulttuuri rakentaa
työntekijöiden työnantajamielikuvaa, heijastuu ulospäin ja muovaa mainetta.

Tavoitteellisessa viestinnässä onnistuminen edellyttää viestinnän merkityksen
ymmärtämistä. Mitä on vaikuttava viestintä? Me autamme ymmärtämään.

 • ulkoinen viestintä
 • sisäinen viestintä
 • viestinnän kehittäminen
 • viestintästrategia
 • kohderyhmät
 • sidosryhmäviestintä
 • kriisiviestintä
 • some
 • verkkomedia
 • asiakaskokemus
 • yritysidentiteetti
 • tarinankerronta
 • kumppanuus
 • vuosikertomus
 • toimintakertomus