Työpäiväkokemus

Hyvän asiakaskokemuksen taustalla on aina hyvä työntekijäkokemus.

Ovatko työntekijäsi valmiita suosittelemaan sinua? Työpäiväkokemuksen muotoilun tavoitteena on yrityksen tuloksellisuuden ja asiakastyytyväisyyden kasvattaminen. Reitti tuloksellisuuteen kulkee hyvinvoivan henkilöstön kautta. Innostus ja tunne merkityksellisen työn tekemisestä ovat työhyvinvoinnin ytimessä. Merkityksen sanoittaminen ja innostaminen ovat viestintää. Viestejä muotoilemalla voit kehittää työpäiväkokemusta ja samalla tukea työyhteisösi
hyvinvointia.

  • sisäinen viestintä
  • työyhteisöviestintä
  • dialogi
  • työpäiväkokemuksen muotoilu
  • henkilöstölupaus
  • vuorovaikutus
  • työhyvinvoinnin kehittäminen
  • innostaminen