Me

Hyvien puolella tarvitaan vastuullisuustekoja

Vastuullisuus on päivän sana. Yhteiskunnallisen keskustelun myötä yrityksissä on havahduttu ilmastonmuutoksen, luontokadon ja muiden ympäristökriisien aiheuttamaan muutospaineeseen. Vastuullisuustekoja tarvitaan ja mieluiten heti. Ympäristökriisit ovat myös sosiaalisia ja taloudellisia kriisejä, joilla on valtava merkitys ihmisten ja talouksien hyvinvointiin.

Vastuullisuuttakaan ei voi tarkastella pelkän ympäristön näkökulmasta. Hyvien puolella kaivataan kolmea ulottuvuutta: sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta. Koska yritykset ovat erilaisia, myös vastuullisuus näkyy käytännössä erilaisina asioina. Meillä Kumppaniassa tehdään ainakin seuraavia.

Kumppanian sosiaalisia vastuullisuustekoja

 • Kumppaniassa on käytössä liukuva työaika ja vapaa etätyöoikeus. Periaatteessa jokainen työntekijä voi itse määrittää omat aikataulunsa ja työskentelypaikkansa.
 • Työnantajan tarjoama koulutusbudjetti mahdollistaa osaamisen kehittämisen omien mielenkiinnon kohteiden ja Kumppanian strategisten intressien mukaan. Jokainen työntekijä saa käyttää vuosittain kolme työpäivää kouluttautumiseen.
 • Työhyvinvointia mitataan Kumppaniassa säännöllisesti pulssikyselyillä ja sosiaalisen pääoman mittauksilla. Olemme myös opetelleet yhdessä muun muassa työn tuunaamisen menetelmiä.
 • Johtamisessa ja työn järjestämisessä otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet. Monet työhyvinvointia edistävät toimenpiteet tukevat myös työpaikan perheystävällisyyttä.
 • Jokainen työntekijä saa vuosittain nimetä itselleen tärkeän vapaaehtoistoiminnan tai hyväntekeväisyysjärjestön, jota Kumppania tukee tietyllä summalla.
 • Kumppanialaiset toimivat aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja järjestöissä. Kokemusten jakaminen ja mentorointi ovat tapoja jakaa hyväksi havaittuja toimintatapoja ja kehittyä samalla itse.

Kumppanian taloudellisia vastuullisuustekoja

 • Huolehdimme kilpailukyvystä ja kannattavuudesta. Yrityksen taloutta seurataan aktiivisesti. Näin on mahdollista reagoida ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin, joista vuosi sitten alkanut koronaviruspandemia on hyvä esimerkki.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä Kumppanian heimon eli työelämän uusperheemme kanssa. Kun jokaiseen projektiin valitaan tapauskohtaisesti osuvimmat asiantuntijat, toiminta on sekä kustannustehokasta että todella laadukasta. Projektimme työllistävät monia luovan alan pienyrittäjiä, millä on positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.
 • Säästämme asiakkaidemme rahaa tekemällä hyvää ja kestävää viestintää. Rakennamme pitkäkestoista kumppanuutta. Emme tarjoa tarjoamisen ilosta vaan etsimme aidosti asiakkaalle tarkoituksenmukaisimmat tavat toimia.

Kumppanian ympäristövastuutekoja

 • Liukuva työaika ja vapaa etätyöoikeus ovat eduksi myös ympäristölle. Aito paikkariippumattomuus edellyttää toimivia etätyöskentelyvälineitä, -ohjelmistoja ja -prosesseja, joihin Kumppania panosti reippaasti jo vanhan normaalin aikana.
 • Toimistomme Porin Puuvillassa luottaa tehokkaaseen tilankäyttöön ja sataprosenttisesti uusiutuvaan sähköön.
 • Käytämme työmatkoilla julkista liikennettä aina, kun se on järkevää ja mahdollista.
 • Viime vuonna laskimme ensimmäistä kertaa Kumppanian toiminnasta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Jatkossa aiomme tehdä sen vuosittain.
 • Teemme Hiilineutraali Kumppania 2035 -ohjelmasta luontevan osan arjen prosesseja. Sen avulla vähennämme erityisesti asiantuntijoidemme matkustamisesta aiheutuvia päästöjä.

Meitä kiinnostaa, mitä teillä tehdään. Voimmeko oppia toisiltamme?
Kutsu kylään – juodaan vaikka Teams-kahvit.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.