Me

Uran aloitus etätyöaikana – mitä oppeja työelämään?

Aloitin Kumppaniassa työharjoittelijana syksyllä 2020, jolloin kirjoitin ajatuksistani etätyöharjoittelusta korona-aikana. Nyt reilun kahden vuoden aikana olen jatkanut kumppislaisena tehden sataprosenttista etätyötä. Etätyö ei sinänsä ole uusi asia, mutta tässä mittakaavassa voidaan puhua omasta sukupolvikokemuksesta. 

Ennen koronaa en olisi ikinä osannut kuvitella, että tekisin ensimmäiset vuodet töitä täysin etänä omassa kodissani. Olin kuvitellut päivittäisiä ihmiskontakteja, fyysisiä toimistotiloja, live-tapahtumia ja omaa työpistettä.  

Kyseessä on kokonainen sukupolvikokemus, jossa muutoksen kohteeksi joutui jokaisen oma mielikuva tulevaisuuden työelämästä.  

Työelämän uusi normaali on ollut muutos kaikille. Täytyi opetella uutta ja hyväksyä yhtäkkinen, pakollinen muutos. Me, jotka aloitimme työuramme etätyöaikana, olemme vain pieni osa tätä isoa joukkoa. Kyseessä on kokonainen sukupolvikokemus, jossa muutoksen kohteeksi joutui jokaisen oma mielikuva tulevaisuuden työelämästä.  

Kokemus etätyöajasta erottaa sukupolvia 

Korona-ajasta tehdyt työelämän tutkimukset antavat jotakin ymmärrystä muutoksen vaikutuksista työntekijöihin. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimus (2022) kertoi, että suomalaiset arvioivat työkykynsä huonommaksi kuin ennen koronaa.  

Sukupolvierot näkyvät Työterveyslaitoksen Työstä mieltä ja mielenterveyttä -tutkimushankkeen (2023) tuloksissa, joiden mukaan nuoret työntekijät kokivat vanhempia enemmän työssä tylsistymistä ja ahdistusoireilua. Lisäksi he kokivat vähemmän työn merkityksellisyyttä ja työn yhteensopivuutta omien arvojensa, osaamisensa ja toiveidensa kanssa. Nuorille koronarajoitusten kielteinen vaikutus oli vanhempia yleisempää. 

Työntekijät kaipaavat eri asioita riippuen siitä, missä vaiheessa työuraansa ovat.

Työelämässä sukupolvierot näkyvät ilman koronaakin, mutta etätyöajalla on varmasti oma vaikutuksensa. Työntekijät kaipaavat eri asioita riippuen siitä, missä vaiheessa työuraansa ovat. Nuoremmat tarvitsevat enemmän tukea, varmistusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta – asioita, joita ei yhtä helposti pysty välittämään etäyhteyksien avulla. 

Muutos opettaa itsestä ja muista 

Uran ensimmäisellä työpaikalla on iso merkitys työelämässä. Vaikka Kumppania ei virallisesti ollut ensimmäinen työni, uran aloitus etätyöaikana muovaa pysyvästi käsitystäni työyhteisöistä ja omasta työidentiteetistäni. Kiinnostavaa on, miten työelämän muutos vaikuttaa pidemmällä aikavälillä ja näkyvätkö erot tulevaisuudessa vielä suuremmin eri sukupolvien välillä.  

Tiedän nyt myös, että pärjään ison, tuntemattoman muutoksen keskellä.

Mitä ensimmäisistä ”uuden ajan” vuosista voisi oppia? Itse olen oppinut tunnistamaan etätyön aiheuttamia ongelmakohtia ja asioita, joita itse kaipaan työarkeeni. Tiedän nyt myös, että pärjään ison, tuntemattoman muutoksen keskellä. Vaikka tarvitsen arkeeni työkavereiden näkemistä ja yhteisöllisyyttä, pidän myös todella paljon etätyöstä ja paikkariippumattomuudesta. Onneksi Kumppaniassa on jo ennen koronaa panostettu joustaviin työskentelymahdollisuuksiin ja siihen, että jokainen voi tehdä töitä itselleen mielekkäimmällä tavalla.  

 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.