Kumppanuus

Kumppani on kaveri tekemiseen

Kumppanuus. Siinä saa joka kerta ihmisen ihmiselle. Suhteen syventyessä kehittyy tarkka viestintäaisti. Suhde kehittyy.

Ensin tapaillaan ja varovasti arvaillaan, voidaanko aivan kaikkea toiselle kertoa. Rohkeus lisääntyy, luottamus rakentuu ja aletaankin jakaa asioita. Kumppanuuden kehityttyä päästään jo tasolle, jossa sanoja ei välttämättä aina tarvita. Asioita ei tarvitse vääntää rautalangasta. Tuolloin kumppanit tunnistavat toisilleen hyvää tekeviä toimenpiteitä, jopa ennalta. Kumppani aistii ja auttaa ehdotuksillaan jo ennen kuin toinen on ilmaissut tai edes huomannut tarvetta. Kumppani verkottuu itsekin kumppanin tärkeiden läheisten kanssa. Parasta kumppanuutta on se, jossa molemmat osapuolet kehittyvät entistä paremmiksi.

Syvällinen suhde ei synny hetkessä. Avoimuus ja läpinäkyvyys puolin ja toisin nopeuttaa suhteen kehittymistä.

Yhteisten päämäärien ja mielen sisään

Miksi kumppanuus kannattaa? Avoimeen vuorovaikutukseen kuuluu näkemysten antaminen ja kyllä, myös kyseenalaistaminen. Tavoitelähtöinen yhteistyö tähtää aina yhdessä määriteltyyn parempaan. Hyvä kumppani haluaa ymmärtää toista ja hänelle merkityksellisiä tavoitteita, suhteita ja arkea. Suhde vaatii sitoutumista ja luottamusta. Vain silloin kumppani voi tukea tapaa toimia, omaksua tämän kulttuurista taustaa ja ymmärtää mielen liikkeet. Syvällinen suhde ei synny hetkessä. Avoimuus ja läpinäkyvyys puolin ja toisin nopeuttaa suhteen kehittymistä. Yhteistyön maukkain hedelmä syntyy, kun molempien verkostoja pystytään saattamaan yhteen ja tuloksena kehittyy aivan uusia avauksia, ideoita ja toimintatapoja.

Tavoitteet saavutetaan parhaan ja tarkoituksenmukaisen tiimin kanssa – yli organisaatiorajojen.

Viestintäkumppanuus – jatkuvan yhteistyön perusta

Kumppanuuden juju on tämä. Kumppaniassa asiakas saa yhden yhteyshenkilön ja tämän työkaverit, yhteistyökumppanit ja verkostot käyttöönsä. Kumppanialaisten tiimi ja verkosto toimivat yrityksesi resurssina viestinnän ja markkinointiviestinnän suunnittelusta toteutukseen proaktiivisesti. Voimme olla yritykselle ulkoistettu viestintäosasto tai asiantuntija, sparraaja tai tarpeelliset lisäkädet. Rooli määrittyy tavoitteiden kautta. Tavoitteet saavutetaan parhaan ja tarkoituksenmukaisen tiimin kanssa – yli organisaatiorajojen.

3 etua asiakkaalle

  1. Asiantuntija auttaa, ohjaa ja sparraa.
  2. Saat omien päämääriesi kannalta oikeaa osaamista ja näkemystä.
  3. Syntyy tuloksia, ideoita ja uusia toimintatapoja.

Kuva: Shutterstock

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.