Viestinnän strategia ja suunnittelu

Näin vahvistat viestinnällä muutoskyvykkyyttä

Muutoksen käyttövoima on viestintä. Viestintä tekee vaikutuksia ihmisiin – tyyli ja äänensävy vaikuttavat, miten sanoma vastaanotetaan ja ymmärretään. Ole siis inhimillinen ja asetu kohderyhmän asemaan. 

Palaa perusasioihin

Muistuta, miksi organisaatio on olemassa. Mikä sen tarkoitus on? Mitä tehtäviä sillä on? Nojaa muutoksessa arvoihin. Mikä on pyhää ja säilyy, mutta mistä ei tingitä?    

Innosta tulevaisuuteen

Kuvaile tulevaisuutta. Millainen se on? Keskustelkaa yhdessä, mitä odotuksia tai pelkoja siihen liittyy. Lähtökohtana on, että tulevaisuus on nykyistä parempi. Mitä innostavampi visio on, sen sitoutuneempi tiimi on. Muutokseen tulee motivoitua, ja silloin oleellinen kysymys on, mitä muutos juuri minulle tarkoittaa.  

Opasta oikeaan suuntaan

Mitkä ovat seuraavat askelmat kohti tavoitteita? Merkitys viitoittaa oikeaa reittiä ja toimii kompassina itseohjautuvalle ajattelulle. Merkitys on sanallistettu suhde tekemiseen, ja siinä selittyvät arvolupaukset. Jaksota etenemistä sopiviin etappeihin. Muista, että matka on vähintään yhtä tärkeä kuin päämäärä.  

Varaudu mutkiin

Muutosmatka vaatii sisua, muutosmyönteistä ja joustavaa mieltä. Oletukset saattavat osoittautua vääriksi, odottamattomat asiat yllättävät ja ympäristö voi haastaa hyvänkin suunnitelman. Joskus aiempi osaaminen ei riitäkään. Osoita pienillä välivoitoilla, että suunta on oikea. Vahvista tulevaisuususkoa jo mielellään ennen kuin se on koetuksella. Takapakin jälkeen tsemppaa ja rohkaise takaisin oikealle polulle. 

Edistä rakentavaa dialogia ja psykologista turvallisuutta

Muutos herättää aina tunteita. Ruoki avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta. Ääneen sanotut huolet kevenevät usein saman tien. Erilaiset mielipiteet ja näkemykset avartavat kaikkien ajattelua, kun niistä keskustellaan myös yhdessä. Kunnioittava ja avoin keskustelu sopeuttaa kaikkia osapuolia muutosmatkalla ja lisää keskinäistä luottamusta.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.