Viestinnän strategia ja suunnittelu

Muutoksen ytimessä on ihminen

Muutoksia on ollut aina. Nyt isoja muutoksia on niin paljon, että koko maailma keikahtelee jatkuvasti. Elämme jatkuvan muutoksen keskellä. Pandemiat, sodat, inflaatio, korkojen nousu, rakenneuudistukset, digitalisaatio, tekoäly – lista tuntuu olevan loputon. Organisaatiot eivät elä omassa kuplassaan irrallisena suuren maailman myllerryksestä, vaan ovat jatkuvasti mukana muutosten pyörteissä. Organisaatiot muodostuvat ihmisistä, ja jos ihmiset eivät tee muutoksia toiminnassaan, organisaatiot eivät muutu. 

Muutosviestintä on olennainen osa muutosten johtamisessa. Jotta eri osapuolet voivat sitoutua muutokseen, tarvitsevat he tietoa ja ymmärrystä oman tekemisensä kannalta. Minulla on tapana sanoa, että tieto ei luo tuskaa vaan oivalluksia. Oivallukset synnyttävät keskusteluja, ja keskustelut herättävät ajatuksia. Ajatukset kehittyvät ajan myötä ymmärrykseksi, ja yhteisen ymmärryksen myötä ryhdytään lopulta tavoitteiden mukaisiin tekoihin – kohti haluttua muutosta. 

Jotta eri osapuolet voivat sitoutua muutokseen, tarvitsevat he tietoa ja ymmärrystä oman tekemisensä kannalta.

 

Muutoksen tukijalkana suunnitelmallinen viestintä

Kun muutos on jatkuvaa, voi muutosviestinnän ajatella olevan hyvää perusviestintää. Viestintä on johtamisen tärkein työkalu, strategiasta arkipäivän tekoihin saakka. Muutostilanteissa, jos jossain, viestinnän onnistumisen merkitys korostuu. Suunnitelmallinen viestintä on jokaisen muutoksen tukijalka. 

Muutostilanteissa, jos jossain, viestinnän onnistumisen merkitys korostuu.

Muutoskyvykkyys vaatii ihmiseltä mielen joustavuutta ja kykyä sietää epävarmuutta. Näitä ruokitaan vuorovaikutuksella ja sisäisellä viestinnällä. On helpompaa hyväksyä muutoksia, kun pelkotiloja ja huhuja ei päästetä syntymään. Tarvitaan siis viestintää, jatkuvaa vuorovaikutusta ihmisten välillä ja ennen kaikkea avoimuutta. 

Muutos lähtee ihmisestä

Me ihmiset olemme kovin erilaisia ja suhtaudumme muutoksiinkin eri tavoin. Toinen nopeammin, toinen hitaammin ja kolmas vastustaa viimeiseen saakka. Siksi muutosta tavoittelevan toiminnan ja viestinnän pitää olla pitkäjänteistä, ymmärrettävää, oikea-aikaista ja innostavaa. Muutosten tuoman keskeneräisyyden keskellä viestinnällä luodaan ja ylläpidetään sallivaa ja kannustavaa ilmapiiriä. 

Huolellinen ja ihmislähtöinen viestintä on muutoksissa se tekijä, jolla ratkaisevat muutokset lopulta saadaan aikaan. 

 

Muutos lähtee aina ihmisestä. On ymmärrettävä, että pohjimmiltaan viestintä on yksilöiden välistä vuorovaikutusta. Se on aina kahdensuuntaista, ja onnistuakseen se vaatii myös molemminpuolista luottamusta. Tietoa ei siis voi vain pudottaa ihmisten päähän ja odottaa heidän sopeutuvan. Huolellinen ja ihmislähtöinen viestintä on muutoksissa se tekijä, jolla ratkaisevat muutokset lopulta saadaan aikaan.  

Tiedolla saadaan siis aikaan tekoja, ja teoillahan on tunnetusti vaikutuksensa. Parhaimmillaan viestinnällä ja siten myös muutosviestinnällä saadaan aikaan merkittäviä, jopa maailmaa mullistavia vaikutuksia. Viestinnällä tehdään #ElämästäParempaa. 

Teksti on alunperin julkaistu Tampereen Kauppakamarin lehdessä 15.11.2023.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.