Me

Kumppanian hiilijalanjälki vuonna 2023 – kohti tavoitetta

Kumppanian vastuullisuustyöstä on muodostunut kiinteä osa arkemme rutiineja. Tänä vuonna laskettu Kumppanian toiminnan hiilijalanjälki 2023 oli jo viides kerta, kun selvitimme toimintamme hiilidioksidipäästöt.

Lupauksemme hiilineutraalista tulevaisuudesta ei olisi mahdollinen, ellemme tekisi aktiivista työtä hiilijalanjäljen pienentämisen eteen. Tavoitteenamme on vähentää toimintamme hiilidioksidipäästöjä 75 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja kompensoida jäljelle jäävät päästöt täysimääräisesti. Vertailulukuna käytämme vuoden 2019 laskennan tulosta (16 t CO2e).

Vuonna 2023 hiilijalanjälkemme oli 7,3 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), joka on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Se on kuitenkin yli 50 prosenttia pienempi tulos kuin vertailuvuonna 2019. Olemme siis edelleen matkalla oikeaan suuntaan – etenkin kun huomioidaan liiketoiminnan ja henkilöstömäärän kasvu.

Miten matkamme on edennyt tähän asti?

Kumppanian hiilijalanjälki muodostuu ensisijaisesti liike- ja työmatkoista syntyvistä päästöistä sekä toimistotilojen energiankulutuksesta. Koronavuosien aiheuttama muutos etätyön ja liikematkustamisen määrässä pudotti päästöjen määrää roimasti. Myös ostoenergian päästöt ovat olleet odotetusti ja toivotusti laskusuuntaisia, mikä on vaikuttanut myönteisesti mittauksemme tulokseen.

Vuonna 2023 Kumppanian liikematkustus pysyi suunnilleen samalla tasolla edellisen vuoden kanssa. Uusimmassa laskennassa huomioimme työhön matkustamisen matkustuskyselyssä ensimmäistä kertaa auton käyttövoiman, mutta liikematkustuksen osalta kaikkia kilometrejä kohdellaan käytännössä polttomoottoripäästöinä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että töihin matkustamisen päästöt sen sijaan kasvoivat merkittävästi vuoteen 2022 verrattuna, vaikka edellä mainittu käyttövoiman erittely oli otettu käyttöön. Luonnollisista selityksistä yksi lienee se, että työskentely toimistolla on lisääntynyt koronavuosien tauon jälkeen. Töihin matkustamisen päästöt ovat kuitenkin edelleen selvästi pienemmät kuin vuonna 2019, jolloin myös liikematkustuksen määrä oli selvästi suurempi.

Mitkä ovat suurimmat haasteemme, kun hiilijalanjälki 2023 on laskettu?

Suurin haasteemme hiilijalanjäljen seurannassa ja pienentämisessä on laskennan tarkkuuden lisääminen. Mahdollisimman oikean tuloksen laskeminen vaatisi tarkempia työkaluja, ja esimerkiksi liikematkustamisen kaikki kilometrit tulisi laskea jatkossa auton käyttövoiman mukaan. Tämä vaatisi muutoksia matkalaskujärjestelmään, josta saamme tiedon liikematkustamisen kilometreistä. Selkeä onnistuminen tuoreimmassa laskennassa oli matkakulujen tarkennettu tiliöinti kirjanpidossa, joka teki raportoinnista aiempia vuosia ketterämpää.

Matkustuskilometrien lisäksi tarkennusta kaivattaisiin esimerkiksi ostettujen tarvikkeiden, kalusteiden sekä järjestettyjen tapahtumien ja tilaisuuksien hiilijalanjäljen arviointiin. Esimerkiksi toimistotarvikkeiden tai elektroniikan päästökertoimista tietoa on saatavilla vaihtelevasti.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta todellisen hiilijalanjäljen arvioiminen vaatisi enemmän yhteisiä pelisääntöjä niin lainsäädännössä kuin yritysten asenteissa. Niin kauan kuin yrityksillä ei ole keskenään yhteneviä vastuullisuustavoitteita, on vaikea arvioida, kenen kontolle päästöt kulloinkin lankeavat. Olemme esimerkiksi pohtineet, ovatko painotuotteiden valmistuksesta syntyneet päästöt Kumppanian, painotuotteen tilanneen asiakkaan vai kenties painotalon laskennan piirissä.

Jatkamme hiilijalanjäljen raportointia osana Kumppanian vastuullisuustyötä. Tulevien vuosien tavoitteena on automatisoida nykyään enimmäkseen manuaalista laskentaa. Olennaista on se, että oli tulevaisuuden laskutapa mikä tahansa, tuloksen tulee olla vertailukelpoinen muiden toimijoiden sekä oman vertailulukumme kanssa.

Kiinnostaako vastuullisuus? Lue lisää Kumppanian vastuullisuustyöstä tai ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.