Me

Vastaava tuottaja llona mahdollistaa työn sujuvuuden

Ilona toimii Kumppaniassa vastaavana tuottajana ja johtaa tuotannon operatiivista arkea. Hän suunnittelee tuotannon työnjakoa sekä huolehtii, että tehtävät ja resurssit kohtaavat ja jokainen kokee oman työnsä mielekkääksi. 

Ilona on Kumppanian työarjen sujuvuuden mahdollistaja ja luotettava olkapää kumppislaisten tukena. Hän ylläpitää kaikkien projektien muodostamaa kokonaiskuvaa ja varmistaa, että hommat etenevät sovitusti myös poikkeustilanteissa. 

– Pidän organisoinnista ja siitä, että saan työssäni vetää isoja kokonaisuuksia. Aiemmin hallinnoitavana oli yksittäinen projekti, nyt kaikkien projektien muodostama ylätason palapeli, Ilona kuvailee. 

Ilona on Kumppanian työarjen sujuvuuden mahdollistaja ja luotettava olkapää kumppislaisten tukena.

Vastaavan tuottajan tehtävään Ilona siirtyi Kumppanian sisäisesti projektipäällikön penkiltä. Ilonan arkeen kuuluu eteen tulevien yllättävien ongelmatilanteiden ratkaisua ja tarpeen mukaan myös poissaolojen ja lomien tuurausta. Ilonan saattaakin tavata piipahtamassa monessa eri projektissa, jolloin monipuolinen viestinnän osaaminen on valttia. 

– Pidän itseni pääpiirteittäin ajan tasalla kaikista projekteista, joten pystyn tarpeen vaatiessa hyppäämään mukaan projektiin kuin projektiin, hän tuumaa. 

Taidokasta kielenkäyttöä 

Nykyisessä tehtävässään Ilona voi hyödyntää laajaa kokemuksen ja koulutuksen kerryttämää tietotaitoa. Hän on filosofian maisteri suomen kielestä, ja hallussa ovat myös viestinnän, kauppatieteiden ja ympäristötieteiden perusteet. 

Kaikki suomen kieleen, teksteihin ja kielenhuoltoon liittyvä on erityisen lähellä Ilonan sydäntä.  

– Esimerkiksi painetut asiakaslehdet ja oppaat ovat kokonaisuutena usein enemmän kuin osiensa summa. Printin parissa aikaa vietetään eri tavalla kuin puhelimen uutisvirrassa, siinä mielessä se on edelleen tehokas ja monipuolinen viestinnän väline. 

Laajojen tekstikokonaisuuksien suunnittelu ja kirjoittaminen ovat Ilonalle mieluista tekemistä. Niissä hän pääsee hyödyntämään ammattitaitoaan kielenhuollosta ja eri tekstilajien konventioista, kuten tyyleistä ja äänensävyistä. 

– Erilaisten tekstien editointi on minulle hyvin luontevaa rutiinityötä: olen siinä sekä nopea että tarkka, Ilona pohtii ja haluaa painottaa tekstimuotoisten sisältöjen merkitystä, vaikka moni viesti onkin siirtymässä visuaaliseen tai kuunneltavaan muotoon. 

Kaikki suomen kieleen, teksteihin ja kielenhuoltoon liittyvä on erityisen lähellä Ilonan sydäntä.  

Jotta sanallinen viesti olisi vaikuttava ja tavoittaisi vastaanottajan halutulla tavalla, kannattaa kirjoittamiseen kiinnittää erityistä huomiota.  

– Kirjoitusvirheet ärsyttävät ihmisiä, ja kehno teksti antaa helposti vaikutelman huolimattomuudesta tai siitä, ettei ole pätevä työssään, Ilona muistuttaa. 

Kaikessa viestinnässä on tärkeää pitää selkeänä mielessä, mitä tehdään, kenelle ja miksi.  

– Jos ei itse ole asiantuntija, kannattaa turvautua asiantuntijaan. Yleensä asiat voi tehdä järkevämmin ja tehokkaammin, kun tietää mitä tekee. Kielenhuoltoon saa valmennusta myös Kumppaniasta. 

Vastuullisuudesta kannattaa viestiä 

Kumppaniassa Ilona työskentelee myös vastuullisuusasioiden ja vastuullisuusviestinnän parissa. Alun perin hän on perehtynyt aiheeseen ympäristövastuun kautta, mutta nykyään sosiaalinen ja taloudellinen vastuukin ovat työarjessa tuttuja teemoja. 

– Näkökulmani on vahvasti humanistinen, eli haluan vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen muun muassa viestinnän keinoin. Esimerkiksi monen ympäristöongelman ratkaisu on kiinni poliittisista päätöksistä ja toimintakulttuuriin liittyvistä tavoista, ei enää niinkään teknologiasta. 

Toimiva vastuullisuusviestintä vaatii uskallusta ja kykyä huomata asiat, jotka ovat jo hyvällä mallilla.

Monissa organisaatioissa vastuullisuuden edistämiseksi tehdään jo todella paljon, mutta sitä ei aina arjessa tiedosteta tai uskalleta viherpesun pelossa viestiä. 

– Toimiva vastuullisuusviestintä vaatii uskallusta ja kykyä huomata asiat, jotka ovat jo hyvällä mallilla. Vastuullisuusviestintään on tarjolla myös ulkopuolista apua, Ilona vinkkaa. 

Ilonan supervoima-alueet: 

  • organisointi ja koordinointi 
  • suomen kieli ja kielenhuolto 
  • sisällöntuotanto ja tekstikokonaisuudet 
  • vastuullisuusviestintä 

”Ilona on sujuvasanainen, empaattinen, huolellinen ja prosessit tarkasti hallitseva asiantuntija. Iloinen Ilona haluaa vilpittömästi auttaa muita, välittää aidosti ja kuuntelee rauhallisesti. Hän on aina tarvittaessa kumppislaisten tukena ja tekee takuulla sen, mitä lupaa – ja enemmänkin.” -Kumppikset

 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.