Asiakastarinat, Kumppanuus, Sisällöntuotanto ja julkaisut, Verkkosivut

Viestintäkumppanuus kasvun tukena – Lääkärikeskus Karhulinna

Viestinnällä herätetään kiinnostusta ulkoisesti ja sitoutetaan sisäisesti, vahvistetaan brändiä, hyvää mainetta ja julkista statusta sekä tuetaan yrityksen strategiaa – rakennetaan kasvutekijöitä. Lääkärikeskus Karhulinnan ja Kumppanian viestintäkumppanuudella on ollut tärkeä tehtävä Karhulinnan ensimmäisten toimintavuosien vauhdikkaassa kasvussa. 

Satakuntalaisten lääkärien omistama, paikallisen palvelun Lääkärikeskus Karhulinna avasi ovensa asiakkaille kesäkuussa 2021. Kumppania on ollut mukana kirjoittamassa Karhulinnan tarinaa aivan alkumetreiltä saakka. Ensimmäistä yhteistyövuottamme käsittelevästä Karhulinnan asiakastarinasta käy ilmi, kuinka huolellinen viestintäsuunnitelma ja sen tehokas toteuttaminen tukivat yrityksen alkuvaiheen strategiaa ja mahdollistivat osaltaan lääkärikeskuksen toiminnan lennokkaan käynnistämisen. 

Parin ensimmäisen toimintavuoden aikana Karhulinnan toiminta on laajentunut useaan otteeseen niin tilojen kuin palvelujenkin osalta, ja seuraava suuri laajennus on aikataulutettu lähitulevaisuuteen. Kumppania varmistaa, että Karhulinnan viestintä pysyy kasvuvauhdissa aina askelen edellä. 

– Kumppania on luotettava, innovatiivinen, yrityksen tarpeet huomioiva ja joustava kumppani. Mielestäni yhteistyö on ollut todella hedelmällistä, ja olemme saaneet monia meille tärkeitä asioita vietyä eteenpäin, kiittelee Lääkärikeskus Karhulinnan palvelupäällikkö Jouni Stenfors. 

Jaettua viestintävastuuta

Viestintäkumppanuus pohjaa yhä edelleen yhdessä laadittuihin suunnitelmiin, joiden pohjalta Kumppanian on helppo ottaa viestintäkokonaisuus haltuun ja edistää asioita – jakaa viestinnän vastuita. 

– Säännölliset palaverit, viestinnän vuosikello ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä asioita. Asioiden muistaminen ei jää meidän harteillemme vaan Kumppanialta tulee tarpeen vaatiessa herätteitä, kuvailee Jouni.

– Kun koen, että viestinnälliset tarpeemme tulevat kuulluiksi ja hoidetuiksi kuin itsestään, silloin homma toimii mielestäni kuten pitää, täydentää Lääkärikeskus Karhulinnan toimitusjohtaja Kimmo Aho. 

Konkreettisilla teoilla kohti tavoitteita

Karhulinnan toisen toimintavuoden viestintätavoitteena oli tunnettuuden kasvattaminen, mielikuvien vahvistaminen sekä viestintäkanavien ja -valmiuksien kehittäminen. Kumppania on vastannut monista viestintätoimenpiteistä suunnittelusta toteutukseen, ja usein myös tulosten analysoinnista. Työlistalla ovat olleet muun muassa näkyvyysyhteistyöt (ilmoitukset, natiiviartikkelit, tapahtumamateriaalit), graafiset työt laidasta laitaan sekä asiakaslehtien tuottaminen. 

Viestintäkumppanuus pitää sisällään pienempiä projektikokonaisuuksia, jotka hoituvat tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella.

Yksi suuri yhteinen kehitysprojekti oli rakentaa Karhulinnan uudet verkkosivut saavutettavuusvaatimukset huomioiden. Sivuille upotettiin myös asianmukainen evästetyökalu. Valmiiden sivujen kokonaisvaltainen ylläpito ja kehittäminen edelleen ovat kiinteä osa viestintäkumppanuutta. 

Kumppanialla on ollut perustamisesta asti päävastuu Karhulinnan Instagram- ja Facebook-kanavien ylläpidosta ja analytiikan seuraamisesta. Somekanavien viestintäpotentiaalin maksimoimiseksi koulutimme kolmesta Karhulinnan asiantuntijasta somelähettiläitä. Kiitosta saanut koulutus antoi somelähettiläille valmiudet verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien käyttöön arjen tiedotustarpeissa. 

– Koulutuksen ja sometiimityöskentelyn myötä karhulinnalaisten oma kädenjälki pääsee entistä hienommin esiin, samalla kun Kumppania huolehtii ammattimaisen linjan säilymisestä, Jouni summaa. 

Viestintä ja kasvu kulkevat käsi kädessä

Kahden ensimmäisen vuoden viestintätoimien onnistumisesta kertonee parhaiten se, että Karhulinna lähti kolmanteen toimintavuoteensa kesäkuussa jälleen uuden tilalaajennuksen aikataulutuksella asiakaskunnan ja asiantuntijapalvelujen määrän kasvaessa entisestään. Kumppania jatkaa viestintätarpeissa tukena ja apuna sekä strategisena sparraajana. 

“Viestintään liittyvissä asioissa on huojentavaa voida nojata Kumppaniaan.”

– Voimakkaasti kasvavana yrityksenä tarvitsemme luotettavan ja osaavan kumppanin viestinnän tueksi. Haluamme itse keskittyä ydinosaamiseemme ja palvelulupauksemme lunastamiseen, eli sairauksien hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn, joten viestintään liittyvissä asioissa on huojentavaa voida nojata Kumppaniaan ja pohtia asioita yhdessä, Jouni kertoo. 

Lääkärikeskus Karhulinnan vakiviestintätiimiin kuuluvat asiakasvastaava ja projektipäällikkö Jenna Kainulainen, sosiaalisen median koordinoinnista vastaava markkinointisuunnittelija Essi Konu sekä strategisen tason sparraajana toimiva Kumppanian myynti- ja markkinointijohtaja ja strategi Pia Hirvonen. Heimolaisistamme Framill on ollut kiinteä osa tiimiä verkkosivujen uudistamisesta lähtien ylläpitäjänä ja teknisenä tukena, ja Veera Korhosesta on tullut myös Karhulinnan luottokuvaaja henkilöstö- ja kuvapankkikuvissa. 

– Karhulinnan kumppanina on ollut äärimmäisen mukava olla, kun matkaan päästiin mukaan heti alusta. Koen asiakkaan pitäneen ymmärrystämme toimialasta todella arvokkaana. Luottamus ja arvostus on vahvaa puolin ja toisin. Se on tärkeää, sillä opimme, oivallamme ja teemme arkea sekä tulevaisuutta yhdessä, iloitsee Karhulinnan yhteistyön alkutaipaleen asiakasvastaavana toiminut Pia Hirvonen kumppanuudesta. 

Viestintäkumppanuus on jatkuvaa yhteistyötä – yhteistä arjen sujuvoittamista ja tulevaisuuden rakentamista. Meistä teillekin viestintäkumppani? 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.