Me

Graafinen suunnittelija ja brändiasiantuntija Jaana näkee asiakkaan toiminnan kuvina ja tarinoina

Jaana Kurvisella on parin vuosikymmenen kokemus brändien kehittämisestä ja graafisesta suunnittelusta. Hän tuulettaa ajatuksia, saa aikaan oivalluksia ja taituroi monimutkaisista asioista helposti silmäiltäviä ja omaksuttavia visuaalisia kokonaisuuksia.  

Pian kymmenen vuotta yrittäjänä toiminut Jaana astui Kumppanian riveihin loppuvuodesta 2022 – säilyttäen yrittäjän vapautensa, mutta saaden rinnalleen monta kollegaa, joiden kanssa pallotella työasioita ja rupatella niitä näitä.

Jaanan erikoisosaamisen ytimessä ovat graafisen suunnittelun lisäksi tuotteiden tai palvelujen brändäys ja brändiuudistukset, brändistrategian ja -käsikirjan luominen sekä työnantajabrändin kehittäminen.

– Olen työskennellyt erilaisten brändien parissa jo lähes 25 vuotta. Tärkeimpänä tavoitteenani on saada aikaan oivalluksia ja sytyttää uutta kipinää liiketoimintaan, Jaana tuumaa.

Jaana valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2001. Pääaineenaan hän opiskeli taidekasvatusta graafisen linjan puolella. Vuosien varrella hän on täydentänyt osaamistaan muun muassa suorittamalla markkinointiviestinnän ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnot.

– Ala kehittyy koko ajan, mikä edellyttää jatkuvaa oppimista sekä uusien työkalujen nopeaa omaksumista. Täytyy olla perillä trendeistä sekä Suomesta että maailmalta.

Helposti omaksuttavia oivaltavia ideoita

Jaana on luonteeltaan utelias ja innokas ratkomaan haasteita. Ehkäpä juuri näiden ominaisuuksien myötä hänellä on myös kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja tunnistaa niistä olennaisin. Lisäksi vankka kokemus tuo rohkeutta haastaa tavanomaista ja tuoda työhön uudenlaisia lähestymistapoja ja ideoita.  

– Graafinen suunnittelu on harvoin täysin uuden luomista vaan ennemminkin erilaisten asioiden luovaa yhdistelyä, jolloin syntyy jotain uutta ja mielenkiintoista. Koko homman suola on oivaltavuus. Täytyy pohtia, miten ihmisessä herätetään se ”vau”. Tällöin lopputulos ei saa olla liian ilmeinen, Jaana pohtii. 

Koko homman suola on oivaltavuus. Täytyy pohtia, miten ihmisessä herätetään se ”vau”.

Visuaaliset ja vahvat tarinat ovat Jaanan intohimo. Työtä tehdään aina vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 

– Haluan tuulettaa asiakkaan ajatuksia ja saada aikaan oivalluksia. Kun ajatus on vihdoin kirkas, visualisointi helpottaa sen omaksumista. Visuaalisuus on hyvä keino erottautua kilpailijoista ja kertoa yrityksen tarinaa. Sen avulla voidaan herättää tunneside tuotteeseen tai palveluun, eli luoda brändi, Jaana kiteyttää. 

Viestinnän pulmien ratkomista 

Asiakkaiden kanssa keskustellessa Jaana haluaa painottaa, että tuotetta tai palvelua ei ole olemassa ilman viestintää, ja ilman brändiä tuo tuote tai palvelu ei erotu kilpailijoista. 

– Brändityön tulisi lähteä liikkeelle aina strategiasta ja ydinkysymyksistä, miksi yleensäkään ollaan olemassa. Vastaus on harvoin itsestään selvä, mutta kun se on oivallettu, kaikki muut palaset loksahtavat helpommin paikalleen. 

Brändityön tulisi lähteä liikkeelle aina strategiasta ja ydinkysymyksistä.

Brändiä voidaan lähestyä myös työnantajanäkökulmasta. 

– Työnantajabrändin kehittämisestä puhutaan, kun tavoitteena on saada tulevaisuuden osaajat kiinnostumaan brändistä. Vahva työnantajabrändi erottaa yrityksen kilpailijoista. Sen avulla voi herättää osaajien kiinnostuksen ja sitouttaa nykyiset tekijät. Näiden ansiosta rekrytointi helpottuu ja nopeutuu. 

Merkityksellisyyttä työhön tuo mahdollisuus auttaa asiakkaita arjen viestinnän pulmien ratkomisessa ja ison kuvan hahmottamisessa. Jaanan luovaa prosessia ruokkii asiakkaan kanssa jaettu aito innostus. 

– Työskentelen parhaiten pienen paineen alla ja nappaan vaivattomasti kiinni projektiin kuin projektiin. Haluan tehdä työni huolella, jotta voin olla aidosti ylpeä omasta ja tiimin työstä. 

Jaanan supervoima-alueet 

  • tarinoiden visualisointi ja graafinen suunnittelu
  • tuotteiden brändäys ja brändien uudistus
  • brändistrategia ja brändikäsikirja
  • työnantajabrändi

”Kumppanian arjessa Jaana on joustava ja luova luottopelaaja, jonka kanssa työskentely on mutkatonta. Hän tuo työhön uusia näkökulmia ja ratkaisee asiat joustavasti haastavissakin aikatauluissa. Jaana tarttuu innokkaasti toimeen ja osaa antaa työkavereilleen kiitosta.  Jaana sisäistää toimeksiannot nopeasti ja tuo myös asiantuntijuutensa kautta omia ideoita kehiin. Jaanan halu kehittyä ja kehittää sekä vilpitön auttaa muita mahdollistaa avoimen työskentelyilmapiirin.” – Kumppikset

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.