Asiakastarinat, Brändi, Kumppanuus, Sisällöntuotanto ja julkaisut, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Innostava viestintä tukee strategisia tavoitteita – Integritas Oy

Integritas Oy on mielenterveys-, sosiaali- ja perhepalveluiden intohimoinen kehittäjä, jonka asiakkaisiin kuuluu hyvinvointialueiden palveluntuottajia. Integritas tarjoaa psykososiaalisten palveluiden tuotannonohjauksen ohjelmistoratkaisuja tavoitteenaan auttaa asiantuntijoita ja johtajia toiminnanohjauksessa ja palveluiden kehittämisessä. 

Integritas tuottaa ja kehittää kahta sote-alalle suunnattua järjestelmää: PIRKKO®-järjestelmää ja Perhepirkkoa. Kumppanian ja Integritasin keväällä 2021 alkanut yhteistyö on tiivistynyt vuosien varrella saumattomaksi arjen viestintäkumppanuudeksi. Kumppania on ollut vahvasti mukana Integritasin organisaatio- ja brändimuutoksissa ja auttanut muutosviestinnän keinoin tavoitteiden saavuttamisessa. 

– Olemme tietoisesti valinneet Kumppanian omaksi ”ulkoiseksi viestintäosastoksemme”. Kun meillä on laadukas viestintätoimisto, me voimme keskittyä huoletta omaan liiketoimintaamme, eikä resursseja tarvitse käyttää sisäisen viestintäosaston johtamiseen ja suunnitteluun, perustelee Integritasin liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki. 

Olemme tietoisesti valinneet Kumppanian omaksi ”ulkoiseksi viestintäosastoksemme”. 

 

Ydinviestit kirkastetaan ymmärrettäviksi  

Kun samasta osoitteesta saa laadukasta sisällöntuotantoa, UK- ja sometuotantoa, tiedottamista, visuaalista viestintää ja messujärjestelyjen hoitamista, säästyy aikaa eri toimistojen kontaktoinnilta ja kilpailuttamiselta. Kumppanian laajojen yhteistyöverkostojen ansiosta Integritasin kaikki viestinnän tarpeet ovat hoituneet keskitetysti ja kevyesti. 

– Kumppanian tehtävänä on karsia rönsyt pois ja kirkastaa ydinviestit selkeästi ymmärrettävään muotoon. Meidän työhönsä intohimoisesti suhtautuvat asiantuntijamme ovat syvällä erikoisalassaan ja tuottavat paljon aineistoja. Kumppanialaiset osaavat poimia niistä olennaiset, uutisoimisen arvoiset asiat esille juuri oikealla kärjellä, Lehtomäki kehuu. 

Mielenterveys- ja lastensuojelupalveluissa ja systeemisessä suhdeperustaisessa toimintamallissa käytetään runsaasti alalle spesifejä käsitteitä ja sanastoa, joiden tunteminen on olennaista sujuvan viestinnän tuottamisessa.  

– Kumppanialaiset ovat yhteistyön edetessä omaksuneet alamme terminologiaa yhä enemmän, joten sisältöjen oikeellisuuteen voi luottaa varauksetta. He ymmärtävät myös liiketoimintaympäristöämme ja verkostojemme maailmaa – siksi viestintä on aina kohdistettua ja osuvaa.  

Tunnettuus on kasvanut   

Kumppanuus on kahden kauppa – siinä opitaan uutta puolin ja toisin yhteisen tekemisen myötä. Kumppanialaisille on kehittynyt taito pukea sanoiksi integritasilaisten innovatiivisimmatkin ajatukset. Integritasin asiantuntijat ovat puolestaan oppineet ymmärtämään pitkäjänteisen viestinnän merkityksen ja sitoutuneet yhteisiin viestinnän prosesseihin. 

– Kun olin viimeksi menossa pitämään koulutusta asiakkaalle, pysähdyin ennalta miettimään, miten siitä voi kertoa sosiaalisessa mediassa. Niinpä mietin jo etukäteen viestin näkökulmaa ja vaihdoin päälle vähän edustavamman vaatteen somekuvaa silmällä pitäen. En ollut ennen Kumppaniaa oivaltanut, kuinka hyviä viestinnällisiä aiheita kaikessa arkipäivän toiminnassamme piilee, hymyilee Lehtomäki. 

En ollut ennen Kumppaniaa oivaltanut, kuinka hyviä viestinnällisiä aiheita kaikessa arkipäivän toiminnassamme piilee. 

Yhdessä tuotettu monikanavainen ja säännöllinen viestintä on alkanut tuottamaan hedelmää. Integritasin tunnettuus alan sidosryhmissä ja verkostoissa on kasvanut viestintäkumppanuuden myötä. Viestinnän vaikuttavuus näkyy niin viestinäkanavien analytiikassa kuin konkreettisesti ihmisten kohtaamisissakin. 

– Toisinaan hämmästyn, kun uusia asiakkaita kohdatessa kuulenkin heidän jo seuraavan meitä somessa ja tietävän meistä paljonkin. Brändimme ovat tulleet tutuiksi johdonmukaisen ja vaikuttavan viestinnän ansiosta, Lehtomäki sanoo tyytyväisenä. 

Viestintäkumppanuus on jatkuvaa yhteistyötä – yhteistä arjen sujuvoittamista ja tulevaisuuden rakentamista. Meistä teillekin viestintäkumppani? 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.