Valmennukset ja koulutukset, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Työpaja on oiva keino rakentaa viestintäsuunnitelma

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Tämä pitää paikkansa viestinnänkin kohdalla. Strategisesti hyvin toteutettu viestintäsuunnitelma huomioi kokonaisvaltaisesti organisaation toiminnan ja tavoitteet. 

Huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen toimivat kaiken tuloksellisen tekemisen lähtökohtana. Ilman suunnitelmallista viestintää on organisaation johtaminen ja sen liiketoiminnan kehittäminen vähintäänkin hankalaa, ellei mahdotonta. Erityisen tarpeelliseksi suunnittelu tulee organisaation uusiutumis- ja muutostilanteissa. 

Huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen toimivat kaiken tuloksellisen tekemisen lähtökohtana.

Jotta suunnitelma voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla, pitää jo suunnitteluvaiheeseen valjastaa ihmiset, joita muutos ja toiminta koskee. Osallistaminen on siis onnistuneen muutoksen ytimessä. Hyväksi todettu osallistamisen keino on työpajatyöskentely. 

Työpajassa syntyy selkeä viestintäsuunnitelma

Kumppanian Tiekartta-työpajassa luodaan yhdessä perusta yrityksen tai organisaation viestinnälle. Työpajassa analysoidaan sisäisten ja ulkoisten kohderyhmien arvostamat asiat, heidän kokemansa haasteet ja tarpeet sekä uniikkien kilpailuetujen tarjoama hyöty. 

Työpajassa pureudutaan syvälle yrityksen sisimpään. Ryhmätyötilanteessa selvitetään, miltä yritys haluaisi unelmissaan näyttää ulospäin. Työpajan jälkeen yritys saa viestintänsä perustaksi selkeästi sanoitetut ydinviestit eri kohderyhmille, vaikuttavan asiakaslupauksen sekä kirkastetun vision ja mission. Nämä ovat korvaamattoman arvokkaita elementtejä suunnitelmallisen viestinnän pohjaksi. 

Työpajassa pureudutaan syvälle yrityksen sisimpään.

Työpajatyöskentelyn yhteiskehittämisen keinot soveltuvat loistavasti viestinnän vuosisuunnitteluun, jonka tuotoksena syntyy viestintäsuunnitelma. Hyvä viestintäsuunnitelma määrittelee viestinnälle tarkat tavoitteet, askeleet, työnjaon, kohderyhmät, kanavat ja aikataulun. Kuka, mitä, miksi, milloin ja miten? Myös viestinnän vaikuttavuuden arviointia on hyvä suunnitella: mitä mitataan, miten ja miksi? Kun suunnitelma on luotu yhdessä kehittäen, siitä on helppo viestiä ja sitä on mukava toteuttaa organisaation sisäisesti – ja jokaisen on siihen myös luontevaa sitoutua. 

Työpaja on räätälöitävissä myös sisäisen viestinnän, brändin, työnantajamielikuvan ja työpäiväkokemuksen kehittämiseksi. Erityisesti viestintäpäällikölle ja muille viestinnän ammattilaisille työpajan osallistava sparraus on avuksi, jotta viestinnästä saadaan kehitettyä mahdollisimman systemaattista ja tehokasta.  

Unelmista totta

Tulet tunnetuksi, kun pidät ääntä. Jos et kerro, kukaan ei tiedä. Toimiva viestintä on elinehto, jos haluat, että liiketoimintasi huomataan ja että olette varteenotettava vaihtoehto erilaisissa valintatilanteissa. 

Viestintä rakentaa sekä ylläpitää mainetta ja tunnettuutta. Sillä hallitaan brändiä. Viestintä on tarinoita, joita ihmiset rakastavat – ja tarinalla jätetään ihmisiin myös pysyvä tunnejälki.  

Työpajan tehtävänä on kerätä nuo tarinat, maine- ja menestystekijät, tavoitteet ja haasteet yhteen pakettiin. Yleensä työpajan aikana paljastuu ääneen sanomattomia haaveita, joiden toteuttamista on pidetty mahdottomanakin. Useimmat toiveet ovat kuitenkin toteutettavissa. Tehdään haaveista konkreettisia tavoitteita, yhdessä. 

Tulet tunnetuksi, kun pidät ääntä.

Haluatko lisätä toimintasi ymmärrystä? Me autamme sanoittamaan ja toteuttamaan sen. 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.