Me

Kohti vastuullisempaa kumppisarkea

Me Kumppaniassa rakennamme intohimolla hyvinvoivaa huomista. Missiomme on tehdä elämästä parempaa, ja vastuullisuuslupauksemme on tunnistaa ja tunnustaa vastuumme sekä yritystoiminnassa että työnantajana. Haluamme olla aidosti hyvien puolella. 

Kumppanian pitkän tähtäimen tavoitteena on, että vastuullisuus läpäisee koko palvelutuotannon ja johtamisen sekä työnteon arkiset prosessit. Tätä tavoitetta kohti lähdimme muutama vuosi sitten Hiilineutraali Kumppania -ohjelman avulla.  

Saavutimme neljän tonnin tavoitteen yli kymmenen vuotta etuajassa.

Selvitimme yritystoiminnastamme syntyvän hiilijalanjäljen ensimmäistä kertaa vuodelta 2019. Tuolloin tulos oli 16 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), mitä on sittemmin käytetty vertailulukuna vuotuisissa laskennoissa. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeä vuoteen 2035 mennessä noin neljään tonniin. 

Saavutimme neljän tonnin tavoitteen yli kymmenen vuotta etuajassa. Siitä on pitkälti kiittäminen koronaa: etätyön määrä lisääntyi ja liikematkustaminen väheni merkittävästi. Nyt haasteenamme onkin pitää luku maltillisena. Vaikka liikematkustaminen on jälleen lisääntynyt, siitä aiheutuvia päästöjä on mahdollista hillitä hyödyntämällä aiempaa enemmän julkista liikennettä. 

Aloitimme vastuullisuustyömme ympäristövastuusta, ja nyt on aika antaa tarkemmat raamit myös muille vastuullisuuden osa-alueille Kumppaniassa.  

Sosiaalinen vastuu koskettaa meitä kaikkia  

Sosiaalinen vastuu viittaa niihin organisaation toimintoihin, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävällä tavalla toimiva työyhteisö voi hyvin. Sosiaalisen vastuun kantaminen tukee myös asiakassuhteita ja tekee hyvää koko yhteisölle. Me Kumppaniassa haluamme tehdä elämästä parempaa – sosiaalisen vastuun huomioiminen ja kehittäminen tukee siis missiotamme.  

Kesän 2023 päätteeksi toteutimme Kumppanian henkilöstölle vastuullisuustyöpajan, jossa koko henkilöstö pääsi osallistumaan uusien sosiaalisen vastuun tavoitteiden määrittelyyn. Moni asia on Kumppaniassa jo hyvin: asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla, työntekijöiden hyvinvointia seurataan useilla eri mittareilla ja organisaation kehittämisessä ovat mukana myös työntekijät. Henkilöstö arvostaa erityisesti työn joustavuutta ja paikkariippumattomuutta, työhyvinvointiin panostamista sekä vaikuttamismahdollisuuksia, joita heillä yrityksen sisällä on. 

Aina löytyy kuitenkin myös parannettavaa. Siksi olemme nyt luomassa Kumppanialle sosiaalisen vastuun toimenpidesuunnitelmaa, jossa asetamme sosiaaliselle vastuulle tavoitteet sekä luomme tiekartan, jolla tavoitteisiin on mahdollista päästä. Lisäksi määritämme kaikille toimillemme mittarit, joiden avulla sosiaalisen vastuun toteutumista ja kehittymistä on mahdollista seurata. Mittaristot auttavat myös myöhemmin vastuullisuusraportoinnissa. 

Me Kumppaniassa haluamme tehdä elämästä parempaa.

Tarvitsetko apua vastuullisuustyössä? Vastuullisuusteemat saattavat tuntua suurena kokonaisuutena abstrakteilta ja niihin tarttuminen työläältä. Me Kumppaniassa suosittelemme vastuullisuustyön työkaluksi fasilitoimiamme työpajoja, joiden avulla on helppo kartoittaa vastuullisuustyön nykytila ja asettaa tavoitteet tulevaan. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!  

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.