Yleinen

SuomiAreena 2022: Keskustelu työvoimapalveluiden muutoksesta

Sujuvaa yhteistyötä työvoimapalveluiden ja työnantajien välille

 

Kunnat ja asiakkaat ovat yhdessä työllisyyspalveluiden muutoksen edessä, kun vuonna 2024 julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle. Maaliskuussa 2021 aloitettiin muutosta edeltävä kokeilu 118 kunnassa. SuomiAreenassa yhteisen aiheen äärellä keskustelivat Porin kaupungin työllisyyspäällikkö Jenni Ketonen, Kokemäen kaupunginjohtaja Teemu Nieminen, Porin Seudun Työttömät ry:n toiminnanohjaaja Kasper Peltonen, Rakennusliike Mannonen Oy:n toimitusjohtaja Joona Mannonen ja K-Market Ahlaisten kauppias Niina Etelätalo. Keskustelua juonsi Kumppania Oy:n Jenni Rajahalme.

Satakunnassa Porin, Ulvilan ja Kokemäen kaupunkien Yhteinen työllisyyttä edistävä kuntakokeilu -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista, tehostaa palveluohjausta työ- ja toimintakykyä edistäviin palveluihin, luoda kuntapohjainen työllisyydenhoidon palvelumalli sekä yhdistää valtion, kunnan, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten osaaminen ja resurssit.

Lainsäädännön toivotaan ohjaavan, mutta ei rajoittavan

Keskustelun kärjeksi nousi sujuvan yhteistyön tärkeys työvoimapalveluiden, työnantajien, työllistymistä tukevien yhdistysten ja työntekijöiden välillä. Avainasemassa koetaan olevan paikallisen työvoimapalveluiden asiakaskunnan ja yrityskentän tarpeiden tunteminen. Työnhakijoiden kannalta usein parasta on, jos häntä on auttamassa tuttu virkailija, joka tuntee hänen tilanteensa, tsemppaa ja ohjaa. Monensuuntainen vuoropuhelu tuo niin yritykset kuin osaajatkin esiin.

Samaan aikaan lakisääteiset toimintamallit asettavat tiettyjä vaatimuksia toiminnalle. Lainsäädäntö takaa tasalaatuisen palvelun, mutta sen toivottaisiin olevan enemmän mahdollistava kuin rajaava. Työttömien työnhakijoiden joukossa on sekä niitä, jotka ovat osaamisensa ja valmiuksiensa ansiosta valmiita ottamaan heti työtä vastaan, mutta myös niitä, joille tarjotaan erilaisia ratkaisuja. Näille eri kohderyhmille olisi hyvä pystyä räätälöimään palvelua asiakaskohtaisesti.

Oppisopimus koetaan osuvaksi vaihtoehdoksi työllistymiselle, ja sitä työnantajaedustajat toivoivatkin hyödynnettävän enemmän. Hyviä kokemuksia on ollut myös opinnollistamisesta, osatutkintojen suorittamisesta työllistymisjaksojen aikana.

Vuorovaikutus merkitsee työllistyville paljon

Työvoimapalveluiden eri tavoin työllistyvät työnhakijat arvostavat sitä, että pääsevät tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Tärkeää on myös saada olla osa työyhteisöä ja kokea tekevänsä merkityksellistä työtä. Vuoropuhelu on arvokasta paitsi työharjoittelun aikana, myös sen loppumetreillä, jolloin työvoimapalveluun toimitettavan palautelomakkeen sijaan keskustelua olisi antoisempaa käydä kasvotusten tai etäyhteydellä.

Ota yhteyttä, jos kaipaat tilaisuuteesi fasilitaattoria, juontajaa, puhujaa tai alustajaa. Autamme onnistumaan myös tapahtumien ja tilaisuuksien viestinnässä ennakkomarkkinoinnista jälkihoitoon. Tehdään yhdessä onnistunut tapahtuma!

Kuva: Satakunnan ELY-keskus

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.