Viestinnän strategia ja suunnittelu

Aitoja tekoja ihmisiltä ihmisille

Parempi ja mielekkäämpi työpäivä syntyy ihmisistä, teoista sekä avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutuksesta. Ennen kaikkea toimivasta ja selkeästä viestinnästä, joka muistuttaa yhteisistä tavoitteistamme ymmärrettävästi.  

Työyhteisön keskiössä on ihminen. Ihmisiin strategisella ja käytännön tasolla panostavat organisaatiot menestyvät. On entistä tärkeämpää pohtia, miten rakennamme kulttuuria, joka vie hyvällä sykkeellä kohti tavoitteita. On hyvä, että yhteisö koostuu riittävän samanlaisista arvoista ja teoista innostuvista ihmisistä, jotka ovat tarpeeksi erilaisia omine ajatteluineen ja kykyineen. Ihmisistä, jotka yhdessä luovat uutta ja merkittävää.

Ihmisiin strategisella ja käytännön tasolla panostavat organisaatiot menestyvät.

Merkittävimmät teot ja asiat syntyvät yhdessä ajatusten vaihdossa, vuorovaikutuksessa, erimielisyydessä ja haastaessamme toinen toisiamme psykologisen turvallisuuden ympäröimänä. Syntyy me-henki sekä yhteisöllisyys, joka on kiinnostavaa ja houkuttelevaa. Työmarkkinoilla kiinnostavia ovat organisaation kulttuuri, arvot, ihmisten tyytyväisyys, sosiaalinen pääoma, hyvinvointi ja sävy, jolla organisaatiosta puhutaan työyhteisön ja asiakkaiden keskuudessa. Näistä ihmiset keskustelevat, ja tyytyväisinä haluavat suositella sekä hehkuttaa onneaan.  

Innostunut ja tyytyväinen työntekijä onnistuu vastakohtaansa todennäköisemmin.

Yhteistyö ja -henki saavat ihmiset syttymään. Innostunut ja tyytyväinen työntekijä onnistuu vastakohtaansa todennäköisemmin. Tyytyväisenä ihminen sitoutuu niin arkiseen aherrukseen kuin kehittämiseen ja kehittymiseen, jota tarvitaan päivittäin. Satsataan ihmisiin, rakentavaan vuorovaikutukseen ja viestintään – asiantuntija apuna kuuntelee, haastaa, sparraa, tukee näkemystä ja jalostaa yhteisiä tekoja. Auttaa osallistavin keinoin, jotta kaikki tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi.  

Kehitytään yhdessä – ota yhteyttä.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.