Sisällöntuotanto ja julkaisut, Valmennukset ja koulutukset, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Parempi työpäiväkokemus hyvällä viestinnällä

Millaisella fiiliksellä sinä lähdit tänään töihin? Tai siirryit kotonasi työpöydän ääreen? Jos olit intoa täynnä, säilyikö sama tunne koko päivän ajan vai tuliko mutkia matkaan? Entä millaiset olivat tuntemuksesi työpäivän jälkeen? Tässä pieni haaste: lopettaessasi tänään työt, käytä pieni hetki ja mieti mielessäsi näihin kysymyksiin vastaukset.  

Viimeiset vuodet ovat muuttaneet työelämäämme toden teolla. Etätöistä on tullut monelle arkea. Töitä tehdään sekä työpaikalla että kotona – myös yhä enemmän vaihtuvissa maisemissa. Toiset ovat siirtyneet tekemään etätöitä täysin, toiset tasapainottelevat hybridimallilla ja osa jatkaa työarkea kuten ennenkin. Työelämässä on eri-ikäisiä ja -taustaisia tekijöitä, joille työn toimintatavat ja niihin liittyvät haasteet ovat hyvin erilaisia.  

Tavoite on tarjota hyvä työpäiväkokemus kaikille, riippumatta miten ja mistä työtään tekee.

Johtamisen näkökulmasta hallittavana oleva paketti on pirstaloitunut kovin. Tavoite on tarjota hyvä työpäiväkokemus kaikille, riippumatta miten ja mistä työtään tekee. Jokaisella on oikeus tietää tekevänsä tärkeää työtä, kokea työssään onnistumisen tunteita ja tuntea kuuluvansa työyhteisöön. 

Viestintä vahvistaa positiivista kierrettä 

Työpäiväkokemus on tärkeä osa työhyvinvointia. Työstään innostunut, tehtävässään viihtyvä ja työyhteisöstä voimaa saava työntekijä kokee työn imua, joka puolestaan parantaa suoritusta ja sitoutumista. Vallalla oleva ilmapiiri tarttuu ja laajenee – niin hyvässä kuin pahassa. Parhaimmillaan syntyy positiivisuuden kierre, jossa hyvä fiilis toimii innostusta ruokkivana työn voimavarana. 

Parhaimmillaan syntyy positiivisuuden kierre, jossa hyvä fiilis toimii innostusta ruokkivana työn voimavarana. 

Hyvää työpäiväkokemusta monen muun teon ohessa parantaa sisäinen viestintä, johtaminen ja yrityskulttuuri. Avoin ja ajantasainen sisäinen viestintä lisää positiivisuutta ja kasvattaa ymmärrystä olemassaolon merkityksestä. Aktiivinen viestiminen organisaation strategiasta ja tavoitteista, arjen tekemisestä, tulevista muutoksista ja tulevaisuuden odotuksista luo avointa toimintakulttuuria, jossa jokainen kokee olevansa osa työyhteisöä.  

Kaikki työkalut käyttöön 

Sisäisen viestinnän kehittäminen, kuten ulkoisenkin, lähtee työyhteisön arkiviestinnän keinojen, kanavien ja käytänteiden suunnittelusta. Viestintä tukee työn tavoitteiden saavuttamista sekä edesauttaa hyvän yhteistyön ja tiimihengen rakentumista. Riippumatta miten ja missä työtä tehdään, on kaikilla yhtäläinen oikeus saada tietoa reaaliaikaisesti. Arjessa annetaan luontevasti aikaa ja mahdollisuuksia vapaalle keskustelulle sekä palautteen antamiselle.  

Riippumatta miten ja missä työtä tehdään, on kaikilla yhtäläinen oikeus saada tietoa reaaliaikaisesti.

Kuten viestinnässä yleensä, myös sisäisessä viestinnässä monikanavaisuus on valttia. Organisaatioilla on tänä päivänä käytössään mittava määrä työyhteisö- ja henkilöviestinnän keinoja sisäisen viestinnän ja työpäiväkokemuksen kehittämiseen. Parhaat keinot ja yhteiset pelisäännöt näiden käyttöön muotoutuvat usein kokeilemisen ja oppimisen kautta.  

Meillä Kumppaniassa on vahva osaaminen sisäisen viestinnän kehittämisessä. Kutsu meidät kylään ja etsitään yhdessä parhaat tiedonkulun ja vuorovaikutuksen keinot teidän organisaatiollenne! 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.