Brändi, Sisällöntuotanto ja julkaisut, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Työnantajamielikuvan rakentaminen – mistä lähteä liikkeelle? Tee testi!

Mikä näistä kuvaa parhaiten organisaatiosi tilannetta? 

Vaihtoehto A

Organisaatio ei ole asettanut toiminnalleen erityisiä tavoitteita; töitä tehdään, mutta tekemisen merkitystä ei varsinaisesti mietitä. Työntekijät eivät koe vahvaa sitoutumista organisaatioon, vaihtuvuutta esiintyy, ja yhteinen henki kaipaisi parantamista. Vuoropuhelu johdon ja henkilöstön välillä on vähäistä, eikä henkilöstön hyvinvointi ole prioriteetti.  

Vastaus A: Lähdetään rakentamaan organisaation työnantajamielikuvaa strategisen sparrauksen kautta. Mietitään organisaation merkitystä, missiota ja visiota ja etsitään yhteinen tahtotila: millainen työantaja organisaatio haluaa olla ja millaisen työnantajalupauksen se antaa sekä nykyisille että tuleville työntekijöille. Tuodaan esille henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Samassa yhteydessä selvitetään myös henkilöstön oma näkemys siitä, mikä työssä on arvokasta ja tärkeää. Mistä syntyy ammattiylpeys ja mitä asioita he arvostavat työnantajassa.  

Kumppaniasta löytyy asiantuntemusta kirkastaa ajatuksesi ja toiveesi selkeäksi viestintästrategiaksi. Lähdetään matkalle yhdessä!  

Vaihtoehto B

Organisaatio on asettanut toiminnalleen tavoitteet ja sillä on missio ja visio, mutta ne eivät näy päivittäisessä toiminnassa. Henkilöstö on periaatteessa ihan tyytyväistä, mutta sitoutuminen voisi olla parempaakin. Työpaikan fiilis on ok, mutta kunnon tekemisen meininki ja draivi puuttuu. Johto ja henkilöstö ovat vuorovaikutuksessa, mutta se on muodollista ja joskus unohtuukin.   

Vastaus B: Vahvistetaan organisaation sisäistä viestintää sekä kirkastetaan työnantajalupausta ja konkretisoidaan se jokapäiväisessä toiminnassa. Edesautetaan yhteishengen ja hyvän fiiliksen luomista osallistamisen keinoin. Tehdään sisäisestä viestinnästä suunnitelmallista ja tavoitteellista, luodaan toimivat ja mutkattomat prosessit ja mietitään tarvittavat työkalut. 

Sisäinen viestintä, henkilöstöviestintä ja työyhteisöviestintä – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Lue lisää aiheesta!  

Vaihtoehto C

Organisaatio on panostanut toimintansa merkityksen, tavoitteiden, mission ja vision miettimiseen. Suuntaviivat ovat selkeät ja henkilöstö tietää roolinsa kokonaisuuden kannalta. Sisäinen työnteon fiilis on hyvä ja töihin tullaan mielellään. Tämä kaikki ei kuitenkaan näy, kun etsitään uusia osaajia organisaatioon, eivätkä tärkeät sidosryhmät tiedä, mitä organisaatiossa tapahtuu ja miten asiat hoidetaan.  

Vastaus C: Aktivoidaan organisaation ulkoiset viestintäkanavat työantajamielikuvan tunnetuksi tekemiseen, tehdään mielikuvaviestinnästä suunnitelmallista valittujen kohderyhmien suuntaan. Valjastetaan organisaation sisäiset tekijät viestintätyöhön ja annetaan heille tarvittava vapaus, resurssit ja tuki. Tunnistetaan organisaation osaajatarpeet ja tehdään konkreettisia toimenpiteitä heidän tavoittamiseksi ja houkuttelemiseksi. 

Kumppaniassa on vuosien kokemus tekemisen sanoittamisesta, viestintäsuunnitelmien luomisesta sekä henkilöstön innostamisesta viestinnän tekemiseen mukaan. Kutsu meidät kylään ja mietitään tavoitteellinen ratkaisu teidän organisaatiollenne!  

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.