Brändi, Sisällöntuotanto ja julkaisut, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Näin onnistut rekrytointiviestinnässä – kohderyhmät ja oikea sävy ratkaisevat

Rekrytoinnissa on tapahtunut täyskäännös: ennen työnhakijat kilpailivat työpaikoista, nykyään työnantajat kilpailevat osaajista. Suunnitelmallisella rekrytointiviestinnällä voi erottautua kilpailussa, jossa yhä useamman alan työnantajat mittelöivät toisiansa vastaan.

Rekrytointi voi olla melkoinen haaste – etenkin, kun työmarkkinat ovat tiukat. Oikean kohderyhmän määrittely ja heidän puhuttelunsa sopivalla äänensävyllä ovat avainasemassa, kun halutaan houkutella juuri oikeanlaisia osaajia. Hyvä työnantajamielikuva puolestaan tuo rekrytointiisi potkua. 

Kohderyhmät – keitä oikein haemme? 

Ensimmäisenä askeleena on selvittää, keitä ne huippuosaajat ovat, joita yrityksesi tarvitsee. Kenelle yritys haluaa viestiä ja millaisia työntekijöitä se hakee? Mieti, millaiset taidot, koulutus ja kokemus sopivat parhaiten avoimeen tehtävään. Pohdi, minkälaiset persoonat täydentävät työyhteisöänne parhaiten. 

Kun tiedät, ketä olet hakemassa, voit räätälöidä viestisi heille sopivaksi.

Kun tiedät, ketä olet hakemassa, voit räätälöidä viestisi heille sopivaksi. Valitse käytettävät some-kanavat sen mukaan, missä potentiaaliset työkaverisi viihtyvät. Muista huomioida erilaiset viestintä- ja kuvatyylit: nuorempaa porukkaa voit puhutella rennommin, kun taas konkareille kannattaa tarjota astetta asiantuntevampaa otetta, alasta tietenkin riippuen. 

Äänensävyllä on väliä 

Kun kohderyhmä on määritelty, on aika miettiä viestinnän äänensävyä. Äänensävy on tärkeä juttu rekrytointiviestinnässä. Se antaa kuvan yrityksesi persoonasta ja siitä, millainen työnantaja olet. Äänensävyn tulee sopia yrityksesi arvoihin ja kulttuuriin. Jos panostatte kestävyyteen ja vastuullisuuteen, ne on hyvä tuoda esiin viestinnässä. Jos taas innovaatio ja rohkeus ovat teidän juttunne, anna viestinnän heijastaa sitä. Äänensävyyn vaikuttavat muun muassa sanavalinnat, kielenkäyttö ja viestin rakenne. Oikea äänensävy herättää kiinnostuksen ja luottamuksen. Muodollinen ja asiallinen äänensävy voi toimia konservatiivisemmalla alalla, kun taas rennompi ja nuorekas sävy voi olla parempi valinta start-upille. Tärkeää on kuitenkin säilyttää ammattimaisuus ja kunnioittaa työnhakijan aikaa ja kokemusta. 

Äänensävyn tulee sopia yrityksesi arvoihin ja kulttuuriin.

 

Hyvä työnantajamielikuva tuo potkua rekrytointiin  

Työnantajamielikuva kertoo, millaisena työpaikkana yritystä pidetään ja mitä uudet työntekijät voivat odottaa sieltä löytävänsä. Hyvästä työnantajamielikuvasta on iso apu rekrytoinnissa. Kun yritystäsi pidetään houkuttelevana työpaikkana ja nykyiset työntekijät ovat tyytyväisiä, olette jo pitkällä. Työnantajamielikuvan rakentaminen on pitkäjänteistä hommaa, johon kuuluu avoimuus, työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen ja vastuullisuus. 

Kun yritystäsi pidetään houkuttelevana työpaikkana ja nykyiset työntekijät ovat tyytyväisiä, olette jo pitkällä.

Hyvä mielikuva näkyy rekrytointiviestinnässä monella tapaa. Käytä hyväksesi työntekijöidenne tarinoita ja kokemuksia yrityksestä – ne voivat olla mahtavia keinoja kertoa työkulttuurista ja arvoista. Viesti avoimesti ja rehellisesti siitä, mitä työntekijät voivat odottaa esimerkiksi työpaikan ilmapiirin ja työsuhde-etujen suhteen. Myös uralla etenemisen sekä kehittymisen ja kouluttautumisen mahdollistaminen houkuttelee osaajia, jotka haluavat kasvaa ammatillisesti. 

Miten Kumppania voi auttaa – Case rekryviestinnän selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen 

Loimme asiakkaallemme rekrytoinnin arkea tehostavan ratkaisun: rekrymallipersoonat. Nämä mallipersoonat ovat kuvauksia heidän etsimistään työntekijöistä. Kahden työpajan ja useamman yksilöhaastattelun pohjalta kirjoitimme kuvaukset kymmenestä erilaisesta työroolista. Kuvauksessa tarkensimme mitä kunkin roolin edustajat arvostavat työssään ja millainen rekrytointiviestintä saa juuri heidät innostumaan. Tuotimme räätälöityjä rekrytointiviestinnän materiaaleja mallipersoonien mukaan: houkuttelevia rekryilmoituspohjia kullekin persoonalle sopivalla äänensävyllä ja kuvituksella, valmiita kuvapohjia somejakoihin ja ohjeistuksia kohderyhmiä tavoittavien kanavien hyödyntämiseen. Rekrymallipersoonien luomisen myötä saimme asiakkaallemme myös korvaamattoman arvokasta tietoa yrityksen veto- ja pitovoimatekijöistä suoraan heidän omilta työntekijöiltään.  

Rekrymallipersoonien luomisen myötä saimme asiakkaallemme myös korvaamattoman arvokasta tietoa yrityksen veto- ja pitovoimatekijöistä suoraan heidän omilta työntekijöiltään.  

Nyt yrityksessä rekrytoinnin tekeminen on entistä helpompaa, selkeämpää ja kustannustehokkaampaa.  

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.