Me

Projektipäällikkö Karla uskoo työnantajamielikuvaviestinnän olevan yritysten kilpailuetu

Asiakasvastaavana ja projektipäällikkönä työskentelevä Karla Viitala nauttii ihmisten kohtaamisesta ja tarkkuutta vaativasta projektinhallinnasta. Hänellä on kyky muotoilla monisäikeisistä hahmotelmista loogisia suunnitelmia, koukuttavia somenostoja ja teräviä artikkeleita 

Karla on juuri sellainen viestinnän osaaja, jota arvostavat niin asiakkaat kuin työyhteisökin. Hän on nopea ottamaan asioista koppia, kannustava, ratkaisulähtöinen ja luonteeltaan energisen aurinkoinen. Työelämässä Karla tunnistaa omikseen monet uuden sukupolven työntekijöiden arvoista: tärkeää työssä ovat onnistumisen kokemukset, oikeudenmukaisuuden toteutuminen työyhteisössä ja mielekkäät työtehtävät.  

Kumppanian työporukassa Karla tunnetaan siitä, että hän aidosti välittäen kysyy muiden kuulumisia ja on aina valmis auttamaan.  

Karlaa kiehtoo yritysten sosiaaliseen vastuullisuuteen, työhyvinvointiin ja rekrytointiprosessiin kytkeytyvät aiheet. Kumppanian työporukassa Karla tunnetaan siitä, että hän aidosti välittäen kysyy muiden kuulumisia ja on aina valmis auttamaan.  

– Töissä kiireen pitäisi olla poikkeava olotila, ei normi. Mielestäni pienet palautumisen hetket ovat tärkeitä jo työpäivän aikana, sen lisäksi, että työn ja vapaa-ajan pystyy selkeästi erottamaan. En arvosta kiireen glorifiointia, kertoo Karla. 

Viestintätieteistä filosofian maisteriksi opiskelleen Karlan intohimosektorille kuuluvat työnantajamielikuva, sisäinen viestintä ja sosiaalinen media. Sisällöntuotanto luonnistuu sekä suomeksi että englanniksi. Karlalla on kokemusta myös kunta-, tapahtuma- ja rekryviestinnästä.  

 

Työnantajamielikuvasta viestimisessä tärkeintä on aitous 

Työnantajamielikuvaviestinnän tarkoituksena on houkutella paitsi uusia osaajia, myös huomioida nykyiset työntekijät. Yksinkertaisimmillaan, ja usein myös kiinnostavimmillaan, työnantajamielikuvaviestinnässä tuodaan esiin mitä yrityksessä tapahtuu ja millaisia henkilöitä heillä on töissä.  

– Työnantajamielikuva on sellainen asia, johon jokaisen yrityksen kannattaa viimeistään nyt kiinnittää huomiota, Karla alleviivaa. 

Työnantajamielikuva kytkeytyy vahvasti sisäiseen viestintään, sillä yrityksen henkilökunnasta jokainen on brändilähettiläs.  

– Viestintä ei saa olla keksittyä tai päälle liimattua, vaan sellaista, jonka yrityksen henkilökunta tunnistaa omakseen. Aitous lähtee arjesta ja ihmisistä. 

Työnantajamielikuva kytkeytyy vahvasti sisäiseen viestintään, sillä yrityksen henkilökunnasta jokainen on brändilähettiläs. 

 

Somesuunnitelmassa on oltava tilaa myös spontaaniudelle  

Sosiaalinen media on kuulunut Karlan päivittäiseen työnkuvaan usean vuoden ajan. Hän on nähnyt, miten somen merkitys yrityksille on muuttunut. Jos aiemmin somen roolia ei aina ihan ymmärretty, nykyään somekanavat nähdään yhtenä tärkeimmistä viestintäkanavista. Parhaimmillaan sosiaalisen median tilien ylläpitämisen taustalla on suunnitelma, joka tukee yrityksen strategisia painopisteitä.  

– Pitkäjänteisellä suunnittelulla voidaan saada aikaan isojakin vaikutuksia, sekä liiketoimintatasolla että esimerkiksi rekrytoinnin näkökulmasta. Suunnitelmia pitää pystyä kuitenkin muuttamaan, jos jotakin yllättävää tapahtuu maailmalla tai yrityksen sisällä. Some ei voi olla irrallinen osa yrityksen muusta viestinnästä.  

Karla kannustaa yrityksiä pysyttelemään ajan hermolla uusista kanavista. Niissä voi saada nopeastikin paljon näkyvyyttä. Varsinkin monet nuoret arvioivat yrityksiä työnantajana pitkälti somen perusteella.  

 

Karlan supervoima-alueet 

  • Työnantajamielikuva 
  • Sosiaalinen media 
  • Sisäinen viestintä 
  • Sisällöntuotanto 
  • Kuntaviestintä 

 

”Karlan kanssa työskennellessä aina energisoituu – hänellä on hyvä syke tehdä hommia. Hän on päämäärätietoinen tiimipelaaja, josta välittyy aito ja lämmin fiilis.” -Kumppikset 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.