Asiakastarinat, Brändi, Kumppanuus, Projektinhallinta, Sisällöntuotanto ja julkaisut, Verkkosivut, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Viestintäyhteistyö on strategista kumppanuutta – Samlink

Kun yrityksen viestintä on laadukasta, tuloksellista ja avointa, se soljuu kaikkien kohderyhmien ulottuville sujuvasti ja ajallaan. Onnistuneen viestintäkokemuksen takana on aina rutkasti suunnittelutyötä, aikataulutusta, kehittämistä ja analysointia. Viestintäkumppanuus takaa sen, että asiakkaan käytössä on monipuolinen viestintätiimi.  

Finanssialan yrityksille IT-ratkaisuja toimittavan Samlinkin ja Kumppanian yhteistyö alkoi syksyllä 2011 vuosikertomuksen merkeissä. Seuraavana keväänä siirryttiin kumppanuuteen, joka jatkuu edelleen. Yhteistyö on vuosien mittaan laajentunut, ja strateginen kumppanuus kattaa tällä hetkellä useita ulkoisen ja sisäisen viestinnän kokonaisuuksia, aina viestintästrategian laatimisesta sen toteuttamiseen. Pitkästä yhteisestä historiasta on ollut hyötyä monessa tilanteessa. 

Helmikuussa 2022 Samlinkissa tapahtui iso muutos, kun yhtiö siirtyi osaksi Kyndrylia, yhtä maailman suurimmista teknologiaorganisaatiosta.  

 – Kumppania oli apunamme tulkitsemassa uuden tilanteen asettamia vaatimuksia heti alusta asti. Muutoshankkeen haluttiin olevan mahdollisimman onnistunut sekä sisäisen kulttuurin että kasvustrategian näkökulmasta. Tiedostimme, että muutosta ohjataan viestinnän avulla, kuvailee Samlinkin Head of Communications, Marketing & ESG Sirpa Auervirta 

Kumppanian viestintätiimin työtapoja, prosessia ja nopealiikkeisyyttä pidetään Samlinkissa esimerkillisenä. 

Kumppanian avustuksella Samlinkin kaikki viestinnän osa-alueet, toteutustavat ja työkalut on käyty läpi viime vuoden aikana. Viestinnän toimivuutta on tarkasteltu kriittisesti, ja käyttöön on jätetty ainoastaan toimivat menetelmät. Kumppanian viestintätiimin työtapoja, prosessia ja nopealiikkeisyyttä pidetään Samlinkissa esimerkillisenä.

Laaja perspektiivi edesauttaa viestinnän eheyttä 

Viestintätoimistolle valmius sopeutua isoihin muutoksiin vaatii laaja-alaisen näkemyksen asiakasyrityksen tilanteesta. Yksittäisten tekojen sijaan on tärkeää nähdä viestintä osana yrityksen strategiaa.  

– Lyhyesti sanottuna me Kumppaniassa muotoilemme erilaisia viestinnän ratkaisuja, ja meillä on ilo olla mukana kaikessa Samlinkin viestintätekemisessä. Samlink kuvaa omaa toimintaansa termillä co-creation, yhteiskehittäminen, ja tämä sopii hyvin myös viestintäyhteistyöhön, sanoo Samlinkin asiakkuudessa asiakasvastaavana toimiva, Kumppanian kehitysjohtaja Nina Toivola. 

Samlinkin viestintätiiminä toimii Kumppaniassa lähes kymmenhenkinen joukko, jolle on jaettu vastuikseen erilaisia kokonaisuuksia. Osa-alueisiin kuuluu sisäinen viestintä, työnantajamielikuvaviestintä, kulttuurinmuutos, HR-viestintä, sosiaalinen media, markkinointi, asiakasuutiskirje, verkkosivut, vastuullisuusviestintä ja tapahtumat. Työn alle otetaan tarpeen mukaan muunlaistakin tekemistä. Joustavuus ja jatkuva kehittyminen ovat yhteistyön avainsanoja. 

– Yhteydenpitomme on päivittäistä. Viestintä ja asioista sopiminen Kumppanian kanssa on sujuvaa. Lisäksi pidämme Teams-palaverin viikoittain asiakasvastaava-Ninan kanssa. Ne kolmivarttiset ovatkin hyvin tehokkaita, paitsi asioiden läpikäymisen myös yhteiskehittämisen osalta, Sirpa kertoo. 

Monikanavaista viestintää englanniksi ja suomeksi 

Iso muutos Samlinkin viestinnässä on kuluvana vuonna ollut englannin kieleen siirtyminen. Syy pääkielen vaihtoon oli selkeä: Samlink on kansainvälinen yhtiö, jonka henkilöstöön kuuluu osaajia eri maista. Englanninkielinen viestintä tukee myös kansainvälistä kasvustrategiaa. 

Ulkoisen viestinnän tekemisestä näkyvimpiä esimerkkejä ovat sosiaalisen median ylläpito, asiakasuutiskirjetuotanto ja kesällä 2023 avautuvat uudet verkkosivut. Kumppanian edistämät aktiiviset LinkedIn- ja Instagram-tilit ovat osoittaneet työnantajamielikuvaviestinnän merkityksen. Pitkäjänteisen työn tulokset ovat palkitsevia: Samlink on saanut avoimiin työpaikkoihinsa aiempaa enemmän osuvia hakemuksia. Lisäksi Samlink on noussut LinkedInissä suomalaisten yrityssivujen TOP 1000 -listalla erinomaisille pistesijoille. 

Rekrytoinnin tueksi Kumppania on työstänyt Samlinkille mallipersoonia rekrytointiviestintään ja työpaikkailmoitusten pohjia. Myös vastuullisuusviestintää ollaan kehittämässä parhaillaan.  

Sisäisen viestinnän yksi isoista uudistuksista on ollut Sharepoint-pohjaisen henkilöstömedian käyttöönotto. Konseptoitua, henkilöstölle tärkeisiin aiheisiin pohjautuvaa sisällöntuotantoa tehdään monesta eri näkökulmasta. Samlinkin henkilöstötyytyväisyyskyselyissä viestintä on toistuvasti koettu onnistuneeksi. 

– Saamme olla ylpeitä sisäisen viestinnän tasosta ja henkilöstön tyytyväisyydestä. Samalla pidämme sitä vaatimustasona, jonka haluamme säilyttää, Sirpa lupaa. 

Samlinkin viestintätiimiin kuuluvat asiakasvastaava Nina Toivola, projektipäälliköt Sonja Sjögren, Karla Viitala, Kaisu Aarno-Kaisti ja Maiju Santikko, graafinen suunnittelija Tiina Liuska, markkinointisuunnittelija Essi Konu ja sisällöntuottaja Salla Kytöharju. Tarvittaessa Samlinkin viestintätarpeissa hyödynnetään myös Kumppanian heimolaisten ammattitaitoa.   

– Strategisen kumppanuuden ytimenä on molemminpuolinen luottamus ja tahto kehittyä. On ihailtavaa, miten Kumppania pystyy muuntautumaan erilaisiin toiveisiin ja tilanteisiin. Aivan yhtä tärkeää on myös se, että viihdyn kumppanialaisten seurassa valtavan hyvin, kiittää Sirpa. 

Strategisen kumppanuuden ytimenä on molemminpuolinen luottamus ja tahto kehittyä.

 

Viestintäkumppanuus on jatkuvaa yhteistyötä – yhteistä arjen sujuvoittamista ja tulevaisuuden rakentamista. Meistä teillekin viestintäkumppani? 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.