Brändi, Sisällöntuotanto ja julkaisut, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Kilpailu osaajista käydään myös mielikuvilla

Uusien osaajien löytäminen käy jatkuvasti vaikeammaksi. Työvoimapula uhkaa kroonistua monella alalla, ja työntekijöiden etsimiseen valjastetaan kaikki keinot. Mainostemput, houkuttimet ja kaunopuheet eivät kuitenkaan auta, jos organisaation ytimessä homma ei toimi.  

Yrityksen ja organisaation paras vetovoima syntyy aitoudesta. Positiivisuudesta kumpuava hyvä ilmapiiri ja fiilis houkuttelevat myös hyviä tekijöitä. Työ ja ura eivät ole nuorille sukupolville samaan tapaan enää itseisarvo ja viimeistään korona nostatti laajemmalti ajatuksia työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja työn joustavuudesta.  

Työ ja ura eivät ole nuorille sukupolville samaan tapaan enää itseisarvo ja viimeistään korona nostatti myös laajemmalti ajatuksia työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja työn joustavuudesta. 

Eivätkä nämä trendit ole häviämässä, sillä esimerkiksi vuonna 2022 tehdyn Nuorten Tulevaisuusraportin (TAT) mukaan nuorten tärkeimmät tekijät tulevaa alaa ja työtä valitessa ovat kohtuulliset työajat sekä turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Jatkona tähän tulevat hyvät työkaverit ja johtajat. Palkka on listassa vasta viidentenä. 

Keskeiseksi valtiksi tulevaisuudessa nousee työnantajamielikuvasta huolehtiminen sekä organisaation mielekkään tekemisen näkyväksi saaminen. Jokaisella organisaatiolla on jonkinlainen mielikuva, mutta miten sen tavoitteellisesta rakentamisesta huolehditaan? 

Työpäiväkokemus kuntoon  

Työnantajamielikuvan rakentaminen lähtee organisaation sisältä. Peruspilareiden tulee olla kunnossa: millaiset organisaation arvot ja kulttuuri ovat, miten missio ja visio vastaavat todellisuutta, miten niistä viestitään ja miten ne on omaksuttu. Tänä päivänä organisaation tulee myös osoittaa oma vastuullinen roolinsa yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämisessä.  

Käytännön tasolla mielikuvan ytimen muodostaa työntekijän työpäiväkokemus. Tämän hiominen timanttiseksi on jokaisen organisaation henkilöstöjohtamisen tärkein päämäärä.  

Käytännön tasolla mielikuvan ytimen muodostaa työntekijän työpäiväkokemus.

Työ lähtee mielekkäiden ja merkityksellisten tehtävien tarjoamisesta. Työn tekeminen mahdollistetaan työaikojen ja -paikkojen suhteen joustavasti ja työ- ja vapaa-ajan tasapainoa edistäen. Uralla etenemisen mahdollisuuksia ja koulutusta on saatavilla, eikä työntekijäetujen ja muiden kiitosten suhteen säästellä turhia.  

Aktiivisen sisäisen viestinnän avulla luodaan positiivista ja avointa työkulttuuria. Yhteistyöhön ja yhteydenpitoon kannustetaan ja annetaan mahdollisuuksia erityisesti etä- ja hybriditöiden parissa. Johto näyttää esimerkillään mallia: välitön, reilu ja palautetta kuunteleva toimintatapa vie pitkälle.  

Työhyvinvointi, toimiva vuorovaikutus ja viestintään panostaminen ovat teemoja, joiden ympärille rakentuvat projektit saavat sydämemme sykähtelemään. Lue lisää työyhteisöviestinnän kehittämisestä! 

Viestinnän keinot käyttöön  

Työnantajalupaus on hyvä viestinnällinen työkalu, jolla kiteytetään ja sanoitetaan organisaation lupaama arvo niin nykyisille kuin uusillekin työntekijöille. Lupaus kannattaa laatia yhteistyössä henkilöstöä osallistamalla, jotta siitä saadaan aito ja ainutlaatuinen sekä sellainen, jonka kaikki voivat allekirjoittaa. Työnantajalupaus toimii pohjana työnantajamielikuvaviestinnälle sekä tukee rekrytoinnin toimenpiteitä.  

Työnantajalupaus toimii pohjana työnantajamielikuvaviestinnälle sekä tukee rekrytoinnin toimenpiteitä.

Kun pohjatyöt ovat kunnossa, kannattaa osaajien houkuttelussa ottaa kaikki viestinnän keinot käyttöön. Työ lähtee liikkeelle omien kohderyhmien tunnistamisesta ja siitä, mistä heidät parhaiten tavoittaa. Tämän jälkeen on vuorossa omien rekrysivujen kuntoon laittaminen, toimivien hakutekstien laatiminen sekä viestinnän tekeminen valituissa kanavissa.  

Yhtenä valttina kannattaa muistaa organisaation omat työntekijät mielikuvalähettiläinä. Heidän kertomana organisaation viesti on aidoimmillaan. Organisaatio voi tukea omiensa viestintätyötä osallistamalla heidät suunnitteluun sekä kannustamalla ja valmentamalla heidät mukaan viestinnän tekemiseen.  

Kumppaniassa on vuosien kokemus tekemisen sanoittamisesta, viestintäsuunnitelmien luomisesta sekä henkilöstön viestintävalmennuksista. Kutsu meidät kylään ja mietitään tavoitteellinen ratkaisu teidän organisaatiolle!  

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.