Me

Kumppanian hiilijalanjälki vuonna 2020 – mikä on pysyvää?

Kumppanian hiilijalanjälki laskettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2019 toiminnan päästöjen perusteella. Tulokseksi saatiin 16,05 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e) eli 2,29 tonnia per henkilötyövuosi. Tätä käytämme vertailulukuna, kun pyrimme vähentämään yritystoimintamme päästöjä 75 % vuoteen 2035 mennessä.

Käytännössä vuoden 2035 tavoitteena on noin 4 t CO2e:n suuruinen hiilijalanjälki, jonka kompensoimme myöhemmin määritettävällä tavalla. Hiilineutraali Kumppania -tiekartassamme kokonaisvähennys on palasteltu osiin siten, että ensimmäisen viiden vuoden aikana vähennystä pitäisi kertyä 2 t CO2e. Vuoden 2020 hiilijalanjälki osoittaa, että koronapandemia teki tavoitteen toteuttamisesta näennäisesti hyvin helppoa.

Kumppanian hiilijalanjälki laski koronasulun johdosta

Vuonna 2020 Kumppanian toiminnan hiilijalanjälki oli yhteensä 6,17 t CO2e eli henkilötyövuotta kohti vain 0,69 t CO2e. Yhteensä vähennystä tuli vuodessa lähes 10 tonnia, josta suurin osa selittyy tiukemmilla etätyökäytännöillä. Sekä liikematkustuksen että henkilöstön töihin matkustamisen päästöt vähenivät noin kolmannekseen aiemmasta. Toisaalta esimerkiksi henkilöautolla ajettuja kilometrejä kertyi sulkutilasta huolimatta yli 30 000, mikä oli odotuksiin nähden yllättävää.

Myös ostoenergian päästöt vähenivät lähes puoleen vuoden 2019 tasosta. Pandemian alkaessa luovuimme Kankaanpään ja Tampereen kiinteistä toimipisteistä, ja Porin toimistokin seisoi yhdeksän kuukautta enimmäkseen pimeänä omassa rauhassaan. Palvelutasoon muutos ei vaikuttanut, sillä sekä Pirkanmaalta että Kankaanpäästä löytyy edelleen etätyöläisiä vain muutaman minuutin matkan päästä. Onnistuimme myös tarkentamaan ostoenergian vuosikohtaisia päästökertoimia aiemmasta laskennasta, mikä pienensi päästölukemia.

Huomionarvoista on sekin, että vuoden 2020 aikana Kumppaniassa aloitti useampi uusi työntekijä, minkä vuoksi teimme esimerkiksi laitehankintoja edellisvuotta enemmän. Toimistopaperin ja muun materian kulutus väheni tai siirtyi koteihin laskennan ulottumattomiin. Näiden vaikutus on kuitenkin kokonaiskuvassa vähäinen: liikkuminen aiheutti edelleen 84 % Kumppanian kokonaispäästöistä.

Miten tästä eteenpäin?

Laskennallisesti olimme vuonna 2020 jo edellä vuoden 2030 tavoitetasoa, mutta siihen tuudittautuminen olisi epärehellistä. Tiedämme kaikki, millaisia sivuvaikutuksia viime vuoden (osin edelleen jatkuvalla) eristäytymisellä on ollut. Työmme kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, ettemme näe ollenkaan toisiamme tai asiakkaitamme. Vaikka työn tekemisen tapa ja paikkasidonnaisuus tulevat todennäköisesti muuttumaan pysyvästi, pinnan alla kuplii myös paljon patoutunutta kohtaamisen tarvetta. Näistä kohtaamisista on päästävä nauttimaan hyvällä omallatunnolla.

Vuosi 2020 osoitti kuitenkin hienosti sen, että päästöjen hyvinkin dramaattinen pudottaminen on mahdollista lyhyessä ajassa, kun muutamme omaa toimintaamme. Vaikka pudotus tuskin jää pysyväksi, kokemus kannustaa uuden ajan keinovalikoiman määrittelyyn. Miten teemme yksi kerrallaan valintoja, jotka tekevät vähäpäästöisestä elämästä aiempaa parempaa?

Päästöjen vähentämistä nimittäin tarvitaan edelleen kipeästi. Jotkin organisaatiot ovat viime aikoina laskeneet hiilijalanjälkensä (mikä onkin toivottu suunta) ja ilmoittaneet sitten kompensoivansa päästöt täysimääräisesti. Kompensaation tulisi kuitenkin löytyä vasta keinovalikoiman loppupäästä, kun kaikki mahdolliset päästöt on ensin vähennetty oman toimenpidesuunnitelman mukaisesti, kuten Finnwatch vastikään korosti.

Kiinnostaako hiilijalanjäljen selvittäminen ja hyödyntäminen organisaation vastuullisuusviestinnässä? Kumppania on vastuullinen luottokumppani.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.