Terveysviestintä, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Hankeviestintä unohtuu liian helposti

Onnistunut hankeviestintä edellyttää osallistamista, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kun mukana on osaava viestintäkumppani, asiantuntijat saavat keskittyä hankkeen ydinsisältöön. Viestinnän kehittäminen varhaisessa vaiheessa maksimoi onnistumisen mahdollisuudet. 

– Kaikissa sote-organisaatioissa ja julkisissa organisaatioissa on paljon projekti- ja hankemuotoista tekemistä, jota toteutetaan omin varoin tai ulkopuolisen rahoituksen avulla. Hankkeet mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja laadun parantamisen tai uuden palvelun syntymisen nopeammalla tahdilla, Kumppanian johtava asiantuntija Pia Hirvonen taustoittaa.

Kehitys- ja projektisuunnitelmia tehdään huolellisesti ja niihin panostetaan paljon aikaa. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä pohtia viestintää kirkastamalla kohderyhmien profiilia sekä tutkimalla kohderyhmälle mielekkäitä viestinnän kanavia ja keinoja – digitaalisia ja perinteisiä kohtaamispisteitä asiakaspolun varrelle.

Onnistunut hankeviestintä vaatii tavoitteen

Kumppaniassa onnistuneen projekti- ja hankeviestinnän kaava on vuosikymmenten kokemuksella selkärangassa.

– Ulkoinen hankeviestintä alkaa aina kohderyhmien ja tavoitteiden asettamisella, ihan kuten hankkeiden suunnittelukin. Tunnistetaan haaste, joka halutaan ratkaista. Sen jälkeen voidaan pohtia, missä kanavissa ja millaisella viestillä on mahdollista kiinnittää kohderyhmän huomio ja parhaimmillaan muuttaa käyttäytymistä haluttuun suuntaan, Pia Hirvonen havainnollistaa.

Sisäinen viestintä on äärimmäisen tärkeää, jotta tietoisuus projektista saadaan leviämään omassa organisaatiossa. Näin porukka sitoutetaan tavoitteeseen jo varhaisessa vaiheessa.

– Ihmisten osallistaminen on valtavan tärkeää jo suunnitteluvaiheessa. Osallistamalla kohderyhmän tarpeet sekä toiveet kirkastuvat ja esiin nousee arvokkaita näkemyksiä. Kumppaniassa suosimme osallistavia työpajoja, kyselyjä ja erilaisia haastatteluja, joista muodostuu tavoitteita tukevan suunnitelman selkäranka. Osallistavilla menetelmillä nykytilan haasteet selkeytyvät ja unelmakuva kirkastuu.

Strategisesti suunniteltu ja oikein kohdennettu hankeviestintä auttaa saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet.

 

Viestintäkumppani auttaa alusta asti

Strategisesti suunniteltu ja oikein kohdennettu hankeviestintä auttaa saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet. Kunnianhimoista tekemistä on valtavasti, mutta mikä sen merkitys lopulta on, jos kukaan ei huomaa?

– On ymmärrettävää, ettei viestintä ole hankeasiantuntijoilla päällimmäisenä mielessä tai välttämättä ydinosaamista. Siksi kannattaa kääntyä asiaan perehtyneen viestintätoimiston puoleen jo hakemusvaiheessa. Kun suunnitteluvaiheessa mietitään, kenelle, miten, miksi ja milloin, on helpompi määritellä ja laskea budjettia, ja roolituskin alkaa hahmottua, Pia Hirvonen sanoo.

Näin projektin aloitusvaiheessa päästään ketterästi käytännön toteutukseen.

– Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet useiden hankkeiden viestintää niin julkisella sektorilla kuin yrittäjäverkostoissa ja yrittäjyyskasvatuksessa. Meillä on paljon kokemusta mallintamisesta ja muotoilusta myös uuden äärellä. Sote-maailmassa tapahtuu nyt paljon muutoksia ja uudistuksia – siinä myllerryksessä hyvä kumppani on kullanarvoinen, Hirvonen tiivistää.

Jos kaipaat luotettavaa kumppania hanke- ja muutosviestinnän suunnitteluun sekä toteutukseen, Pia ja muut kumppanialaiset ovat valmiina.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.