Terveysviestintä, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Laadukas terveysviestintä edistää yhteistä hyvää

Taitava viestintä on hämähäkinverkon kaltainen kudelma. Keskellä on tutkittuun tietoon perustuva luotettava viesti. Säteiden tavoin joka suuntaan haarautuvat tukilangat kuvaavat viestinnän moninaisia kanavia, joiden kautta viesti välittyy. Hyvän viestinnän myötä verkko laajenee, ja kerää pinnalleen tietoviidakossa harhailevia tiedonhakijoita. Viestin merkitys vahvistuu ja sen painoarvo kasvaa – ymmärrys lisääntyy. Näin toimii terveysviestintä parhaimmillaan.

Terveys ja hyvinvointi koskettavat jokaista, puhuttavat päivittäin ja ovat mukana toivomuslistojen kärkisijoilla. Niihin halutaan panostaa ja ne ovat osa jokapäiväistä elämää. Terveys- ja hyvinvointitietoa on paljon tarjolla, ja sitä myös etsitään paljon. Ei ole yhdentekevää, miten ja missä näistä asioista viestitään, ja kuka viestii.

Digitaalisessa viestintäympäristössä ihmisillä on kaksi roolia: viestiä ja vastaanottaa. Tämä mahdollistaa kohdennetun ja luotettavan terveystiedon jakamisen oikea-aikaisesti, ja toisaalta myös puutteellisen tiedon leviämisen yhtä nopeasti. Medialukutaitokaan ei aina riitä. Tietoa tulvii monesta lähteestä, ja luotettava sekä puutteellinen tieto alkavat vähitellen sekoittua toisiinsa. Jokaisen on hyvä tunnistaa oma vastuunsa tiedon välittäjänä.

Miten terveydestä ja hyvinvoinnista tulisi viestiä?

Hyvä terveysviestintä palvelee tyypillisesti kolmea tärkeää tavoitetta: edistää hyvinvointia, auttaa pysymään terveenä ja/tai ohjaa sairauksien hoidossa. Ammattimainen, luotettava, selkeä ja oikein kohdennettu viestintä vie kohti tavoitteita.

Taidokas tiedonvälitys on ennakoivaa, tarjoaa vastauksia ja ohjeita jo ennen kuin vastaanottaja ehtii niitä kaivata. Viestien saavutettavuus on itseisarvo, jolloin kaikille taataan esteetön tiedonsaanti digiympäristössä henkilökohtaisista ominaisuuksista tai viestintävälineistä riippumatta. Jatkuva ja johdonmukainen viestintä vahvistaa vastaanottajan luottamusta viestijää ja tietoa kohtaan. Luotettavaan tietolähteeseen halutaan herkemmin palata, kun jokin asia askarruttaa.

Luottettavan tietolähteen pariin palataan herkemmin.

Viestien oikeanlainen kohdentaminen varmistaa, että se tavoittaa oikeat ihmiset. Monikanavaisessa mediaympäristössä on tunnistettava vastaanottajan polku: miksi, milloin ja mitä kautta joku päätyy tai hakeutuu viestin pariin. Kohderyhmät ja niiden polut tunnistamalla, voidaan viesti välittää oikeiden kanavien kautta ja oikealla sävyllä, ymmärrettävästi.

Taidokasta ja tehokasta viestintää vuosien kokemuksella

Kumppanialla on pitkä kokemus erityisesti sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan viestijänä. Se on erikoistumisalamme ja intohimomme – osaamisemme ytimessä. Tuotamme oikeaa tietoa, luotettavasti ja ymmärrettävästi sekä välitämme sitä tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti.

Vaikutuksia viesti kerrallaan.

Kumppania on monessa mukana ja asiantuntijamme ymmärtävät toimialakentän, sen toimintaperiaatteet ja monenlaiset toimijat. Olemme ajankohtaisten asioiden ääressä ja osaamme ottaa huomioon alalla jatkuvasti käynnissä olevat murrokset, muun muassa digitaalisuuden tuomat haasteet. Kumppikset ovat luovia, ammattitaitoisia ja edustavat eri ikäpolvia. Osaamme asettua eri kohderyhmiä edustavien vastaanottajien asemaan ja tuotamme taidokkaasti vaikutuksia viesti kerrallaan.

Jos kaipaat suunnittelu- ja rakennusapua viestinnän verkkoosi, tiimihenkiset viestinnän ammattilaiset ovat työkaluineen valmiina – tehdään yhdessä elämästä parempaa. Ota yhteyttä!


Jutellaanko viestinnästä? Hyvä viestintä vauhdittaa matkaa kohti tavoitteita. Varaa kanssamme maksuton puolituntinen ja puhutaan sinulle tärkeistä viestinnän aiheista. Tästä ajanvaraukseen! 

Saavuitko tänne kampanjasivultamme? Tästä takaisin! 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.