Terveysviestintä, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Kuntien ja hyvinvointialueiden viestintäyhteistyöstä voimaa

Olemme eläneet hyvinvointialueilla lähes puoli vuotta. Alku näyttää sujuneen kohtuullisen hyvin, eikä muutos ole vaikuttanut asiakkaalle palveluiden osalta välttämättä mitenkään.  

Yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa riittävä tiedonkulku palveluista ja niiden saatavuudesta sekä innostaa edistämään hyvinvointia, jotta kustannusten hillitseminen pitkällä aikavälillä tuottaa säästöjä.   

– Hyvinvointialue ja kunnat ovat avainpelaajia aluevastuun näkökulmasta. Yhteistyön tärkein, ehkä jopa ainoa tavoite, on pitää alueen ja kuntien asukkaista huolta. Hyvinvointialueilla sekä kunnissa tuotetaan jatkuvasti hyvinvointia edistäviä palveluita, tietoa, osaamista, päätöksiä ja toimenpiteitä, joiden viestinnässä kannattaa lähteä etsimään tehokkaammin synergiaetuja, sanoo Kumppanian johtava asiantuntija ja osakas Pia Hirvonen.    

Yhteistyön tärkein, ehkä jopa ainoa tavoite, on pitää alueen ja kuntien asukkaista huolta.

 

Hyvinvoinnin edistämisen haaste 

Mitä paremmin palveluista ja niiden saatavuudesta viestitään, sitä helpommin käyttäjät löytävät ne ja aikaa säästyy kyselyihin vastaamiselta muuhun. Viestinnässä pitää ottaa huomioon kohderyhmien lähtökohdat ja jakaa tietoa kohdennetusti ja monikanavaisesti.  

Yhteisestä suunnittelusta ja viestinnän rajapintojen tunnistamisesta on hyvä aloittaa.

– Viime kädessä tulemme motivaatiokysymyksen äärelle. Miten innostamme ihmiset terveellisten elämäntapojen äärelle, huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja terveydestään mahdollisimman hyvin – miten vaikutamme asenteisiin? Haaste on meidän kaikkien yhteinen. Se on hyvinvointialueella kaikkien asia. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ja roppakaupalla viestinnän osaamisen lisäämistä. Yhteisestä suunnittelusta ja viestinnän rajapintojen tunnistamisesta on hyvä aloittaa, neuvoo Hirvonen.   

Hyvinvointialueiden viestintä pystyy hyötymään kuntien viestintäkanavien monipuolisuudesta ja kattavuudesta. Toisaalta kunnat pystyvät tuomaan omia palveluitaan ja toimintaansa esille hyvinvointialueiden viestinnän kautta. Yhteistyö vähentää päällekkäistä työtä, tavoittaa tehokkaammin vastaanottajan ja parantaa palveluiden kustannustehokkuutta. Asiakkaat ja sisäiset kohderyhmät saavat oikeaa tietoa oikeaan aikaan kanavasta, joka on itselle luontainen.  

– Kokonaisuudessaan yhteistyön näkyminen viestinnän keinoin lisää alueen vetovoimaisuutta ja rakentaa positiivista mielikuvaa. Yhteistyön avulla tunnistetaan tehokkaasti koko alueen erityispiirteet ja paikalliset vahvuudet, Hirvonen lisää. 

Tiiviillä ja hyvällä yhteistyöllä varmistetaan, että palvelut toimivat ja ovat saatavilla sekä yhteinen hyvinvointi ja elinvoima kasvaa.

Hyvinvointialueella yhteinen tavoite on, että alueen ihmiset voivat hyvin, pysyvät terveenä ja saavat palveluita silloin, kun niille on tarve. Hyvinvointialueiden ja kuntien asiakkaat sekä tavoitteet ovat samoja, käytännön tehtävät erilaisia. Tiiviillä ja hyvällä yhteistyöllä varmistetaan, että palvelut toimivat ja ovat saatavilla sekä yhteinen hyvinvointi ja elinvoima kasvaa. Monipuolinen ja hyvin kohdennettu viestintä innostaa sekä kannustaa sisältöjen äärelle. 

– Edessä on kuitenkin vielä paljon työtä ja palvelujärjestelmien uudistaminen vasta alkumetreillä. On hyvä aika syventää ymmärrystä eri toimijoiden yhteistyön ja viestinnän vaikutuksista, toteaa Hirvonen. 

Kumppania liikkuu sujuvasti hyvinvointialueiden ja kuntien toimintaympäristöissä. Meillä on osaamista ja kokemusta molempien toimijoiden viestinnän tekemisestä. Ole yhteydessä, jos yhteistyön aihe herättää kiinnostusta. Tehdään yhdessä vaikuttavaa viestintää!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.