Sisällöntuotanto ja julkaisut, Terveysviestintä

Visuaalinen terveysviestintä houkuttelee sisältöjen äärelle

Terveysviestintä on parhaimmillaan mielenkiintoista ja innostavaa. Visuaalinen terveysviestintä kiteyttää oleellisen sisällön helposti ymmärrettävään ja houkuttelevaan muotoon.  

Hyvä terveysviestintä on selkokielistä, saavutettavaa ja helppolukuista. Lisäksi viestinnän pitää pohjautua faktoihin, kun aiheena on ihmisten terveys ja hyvinvointi. Graafinen suunnittelu on tärkeä osa terveysviestintää, ja sen avulla voidaan rikastaa viestejä, houkutella yleisöjä ja luoda luottamusta.  

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa terveysviestintää, ja sen avulla voidaan rikastaa viestejä, houkutella yleisöjä ja luoda luottamusta.  

– Terveysviestinnän graafisessa suunnittelussa oleellista tietoa voidaan visualisoida kuvien ja grafiikoiden avulla vaikuttaviksi ja helposti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi, kertoo Kumppanian graafinen suunnittelija Tiina Liuska. 

Graafinen suunnittelu on hyvä huomioida jo terveysviestinnän sisällöntuotannossa, ja siksi materiaalien suunnittelussa korostuu sisällöntuottajan sekä graafisen suunnittelijan yhteistyö. Terveysviestinnästä kannattaa jättää turhat tekstit ja vaikeasti ymmärrettävät termit pois. Myös viestintäkanavat ohjaavat sisältöjen tekemistä monilla tavoilla. 

– Materiaalien tuottamisessa on huomioitava se, kuinka kauan sisältö on lukijan edessä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai infonäytöillä toimii lyhyt ja ytimekäs viestintä, kun taas printtimainokseen mahtuu enemmän tekstiä, sillä sitä voi lukea ja tutkia kauemmin, Liuska selventää. 

Visuaalinen terveysviestintä on saavutettavaa

Faktapohjaisuuden lisäksi terveysviestinnän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu sisältöjen saavutettavuus. Saavutettavuudella tarkoitetaan muun muassa sitä, että sisältöihin pääsee käsiksi teknisten apuvälineiden avulla ja olennainen sisältö on annettu tarvittaessa vaihtoehtoisilla tavoilla esimerkiksi kuvilla ja kuvituksilla. Saavutettavuudessa korostuu tasavertaisuus – kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä käsiksi samaan tietoon. 

– Graafinen suunnittelija varmistaa sisältöjen saavutettavuuden myös teknisillä valinnoilla, kuten huomioimalla, että värien väliset kontrastit ovat tarpeeksi suuria sekä fontti on luettavaa ja tarpeeksi isolla pistekoolla. Saavutettavuus on huomioitava niin verkossa kuin painetussa materiaalissa, Liuska linjaa. 

Toinen ymmärtää monimutkaisen prosessin lukemalla tekstimuotoiset ohjeet, kun taas toinen saa kiinni olennaisesta silmäilemällä aiheesta tehdyn kuvituksen.

Ihmiset sisäistävät tietoa eri tavoilla. Toinen ymmärtää monimutkaisen prosessin lukemalla tekstimuotoiset ohjeet, kun taas toinen saa kiinni olennaisesta silmäilemällä aiheesta tehdyn kuvituksen. Erilaiset sisältöjen kulutustavat huomioidaan graafisessa suunnittelussa.  

– Infografiikka toimii hyvin laajojen sisältöjen tai vaikkapa prosessikuvauksen kiteyttämisessä. Erinomainen esimerkki toimivasta infografiikasta on koronan kotitestien visuaalinen ohjeistus. Monelle ihmiselle kuvallinen ohje avaa asiaa tekstiohjeistusta tehokkaammin.  

Kaikki alkaa ydinviestin ymmärtämisestä

Visuaalisen terveysviestinnän tuottaminen alkaa ydinviestin ymmärtämisestä. Aloituspalaverissa määritellään terveysviestinnän ydinsisältö ja mitä sillä halutaan tavoitella. Graafisen suunnittelijan on hyvä olla suunnittelussa alusta asti mukana. 

– Hyvä tapa lähteä tuottamaan materiaaleja on asettua viestin vastaanottajan saappaisiin ja miettiä, millä tavalla tieto on paras esittää halutulle kohderyhmälle niin, että materiaali houkuttelee perehtymään siihen ja haluttu viesti menee ongelmitta perille, kertoo Liuska. 

Terveysviestinnän kohderyhmä on tärkeä suunnittelua ohjaava tieto.

Terveysviestinnän kohderyhmä on tärkeä suunnittelua ohjaava tieto. Kohderyhmä vaikuttaa muun muassa kuvitusten valitsemiseen.  

– Esimerkiksi nuoria ja ikäihmisiä puhuttelevat erilaiset kuvat, kuvitukset ja sisällöt. Iän lisäksi sisällön suunnittelussa on otettava huomioon, miten paljon kohderyhmä tietää viestittävästä teemasta. Se vaikuttaa niin terveysviestinnän tekstisisältöihin kuin graafisiin valintoihin, kiteyttää Liuska. 

Kehitetään yhdessä organisaationne visuaalista viestintää – ota yhteyttä!

Lähde: Saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija Celia

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.