Terveysviestintä, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Terveysviestintä on tärkeä osa kuntaviestintää

Vaikka sosiaali- ja terveysalan palvelut siirtyivät soteuudistuksessa kunnilta hyvinvointialueille, kunnilla on edelleen keskeinen rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa. Viestintä on avain kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen.  

Elinvoimaisen kunnan perusedellytyksenä ovat hyvinvoivat kuntalaiset. Vaikka kunnat eivät enää järjestä perinteisiä sotepalveluita, niiden vastuulla on edelleen paljon tärkeitä lakisääteisiä tehtäviä, jotka luovat edellytykset hyvään elämään. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden järjestäminen. Lisäksi kunnat vastaavat kaupunkisuunnittelusta ja maankäytöstä, vesi- ja jätehuollosta sekä erilaisista ympäristöpalveluista.   

– Kunta on aina olemassa vain ihmisiä varten. Kunta on mahdollistaja – se mahdollistaa hyvän perustan asukkaidensa omannäköiselle elämälle. Hyvälle sellaiselle, ja kaikki sen perustehtävät tähtäävätkin lopulta juuri siihen. Siitä ei kuitenkaan aina ole onnistuttu kertomaan kuntalaisille, toteaa Kumppanian johtava asiantuntija ja kunta-asiantuntija Pia Hirvonen. 

Viestinnän keinoin lisätään kuntalaisten ymmärrystä eri palveluiden ja toimintojen vaikutuksesta arjen sujuvuuteen sekä hyvinvointiin.  

Asioiden auki kirjoittaminen on tärkeää, jotta kuntalaiset tietävät, miksi asioita tehdään juuri tietyllä tavalla. Viestinnän keinoin lisätään kuntalaisten ymmärrystä eri palveluiden ja toimintojen vaikutuksesta arjen sujuvuuteen sekä hyvinvointiin.  

Esimerkkinä asioiden auki kirjoittamisesta Hirvonen kuvaa lasten harrastuksista viestimistä. Lasten harrastustoiminta mahdollistaa yhteisöllisyyden järjestävän seuran sekä harrastajan ja hänen perheensä kanssa. Lisäksi se opettaa lapselle ja nuorelle yhdessä toimimista, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia monin tavoin. 

– Kunnissa pitää sanoittaa, mitä nuo tavat ovat ja miten juuri tuo palvelu kehittää lasten ja sitä myötä myös vanhempien ja koko yhteisön hyvinvointia.  

Terveysviestintä tukee kuntalaisten hyvinvointia

Perustehtävistä viestimisen lisäksi kunnat voivat edistää kuntalaisten hyvinvointia terveysviestinnällä. 

Kunnilla on käsissään kaikki avaimet onnistuneen terveysviestinnän toteuttamiseksi. Terveysviestintää voivat olla niin paikallisista liikuntapaikoista tiedottaminen kuin liikunnanohjaajan vinkkivideot istumatyötä tekeville. Mahdollisuudet ovat rajattomat ja on kunnasta itsestään kiinni, millaiseksi viestintä muodostuu.  

Jos terveysviestintä tuntuu vaikealta, siihen kannattaa tarttua pieni pala kerrallaan, ja aloittaa vaikka tekemällä nostoja kunnan tarjoamista liikuntapalveluista. Viestintään voi kuulua niin ylätason tiedottamista kuin somelähettiläiden arkisia ja käytännönläheisiä vinkkejä. 

Terveysviestintää voivat olla niin paikallisista liikuntapaikoista tiedottaminen kuin liikunnanohjaajan vinkkivideot istumatyötä tekeville.

Onnistunut kuntaviestintä on monikanavaista ja säännöllistä. Koska kuntien viestinnän kohderyhmä on laaja, on tärkeää tunnistaa, missä kanavissa eri kohderyhmät ovat ja miten heidät on mahdollista tavoittaa. Kaikkea ei tarvitse viestiä kaikissa kanavissa, vaan kohdennettu viestintä on usein hedelmällisempää. 

Kuntaviestintä kasvattaa parhaimmillaan yhteisöllisyydentunnetta ja lisää näin myös kunnan pito- ja vetovoimaa. Kunnan kannattaa osallistaa kuntalaisia ja tehdä viestinnänkin yhteistyötä paikallisten järjestöjen, yhdistysten ja seurojen kanssa.  

Kunnat tukevat hyvinvointialueiden viestintää

Jotta kuntalaiset voivat hyvin, heidän tulee tietää, miten hyvinvointialue toimii, missä pääsee lääkäriin, mistä saa apuvälineitä ja niin edelleen. Kuntien ja hyvinvointialueiden keskinäinen viestintä tuleekin olemaan yksi onnistuneen hyvinvointi- ja terveysviestinnän avaintekijöistä. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden keskinäinen viestintä tuleekin olemaan yksi onnistuneen hyvinvointi- ja terveysviestinnän avaintekijöistä. 

– Vaikka terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, ihmiset asuvat edelleen kunnissa. Tiedon pitää liikkua kuntien ja hyvinvointialueiden välillä, jotta ihmiset saavat varmasti ajantasaisen tiedon. Hyvinvointialueiden kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia kuntien viestintäkanavia ja niissä olevia yleisöjä omien uusien kanavien ohessa, Hirvonen neuvoo.  

Lisäksi kuntalaisille on tärkeää viestiä, että he voivat itse edistää omaa hyvinvointiaan kunnan ja hyvinvointialueen tukiessa sitä monin eri tavoin.  

– Kunnilla on yhä vastuu tarjota ihmisille keinoja, joilla he voivat edistää omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. Kuntien onnistunut terveysviestintä voi parhaimmillaan lyhentää hoitojonoja ja vähentää ihmisten sairastelua, Hirvonen huomauttaa. 

Kumppania auttaa kuntia ottamaan omat kanavat haltuun ja lisäämään organisaation omaa kyvykkyyttä viestinnän saralla. Ota yhteyttä Piaan ja kutsu kylään!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.