Sisällöntuotanto ja julkaisut, Terveysviestintä

Sisällöntuotanto on taitolaji, ja terveyssisältö punnitsee taidot

Kuten aiemmassa terveysviestintää laajemmin käsittelevässä blogikirjoituksessamme totesimme: terveys on asia, joka koskettaa meistä jokaista, ja sen vuoksi siitä on viestittävä huolella – poikkeuksetta. Parhaimmillaan hyvä terveysviestintä edistää hyvinvointia, auttaa pysymään terveenä ja/tai ohjaa sairauksien hoidossa. Ymmärryksen ja tiedon lisääminen tapahtuu terveyssisältö kerrallaan.

Hyvä terveyssisältö ei herätä kysymyksiä vaan vastaa niihin

Vastuullinen ja laadukas terveyssisältö, eli terveyteen liittyvä sisältö, on aidosti luotettava ja perustuu varmasti tutkittuun tietoon, varmoihin lähteisiin tai asiantuntijan lausumaan. Se on tyyliltään ymmärrettävää, luottamusta herättävää, selkeää ja kieliopillisesti virheetöntä sekä kohdeyleisönsä huomioivaa. Hyvä terveyssisältö ei jätä vastaanottajalle tulkinnanvaraa, vaan on selkeä ja tiivistää oleellisen tiedon. Lisäksi se on kaikille saavutettava.

Hyvä terveyssisältö ei jätä vastaanottajalle tulkinnanvaraa.

Miksikö kaikki tämä on tärkeää? Terveyssisältöjen pariin hakeutuessaan ihminen on yleensä huolissaan itsensä tai läheisensä terveydestä, etsii keinoja pitää itsestään parempaa huolta tai hakee tietoa kriisitilanteen keskellä. Tällaisia tilanteita leimaa usein turhautuneisuuden tunne, jos selkeitä vastauksia ei löydy. Siksi on tärkeää, että tiedonjanoinen löytää ja saa tiedon mahdollisimman nopeasti ja yksiselitteisesti sitä etsiessään.

Monikanavaisuus vaatii sisällöntuotanto-osaamiselta monipuolisuutta

Viestinnän monikanavaisuuden myötä tekstistä on tullut vain yksi sisällöntuotannon muoto monien muiden joukossa. Sisältöjen suunnittelussa on otettava huomioon yhä monipuolisempi ja jatkuvasti monipuolistuva viestintäkanavien kirjo, joista jokainen vaatii käyttäjältään erilaista viestintäosaamista.

Sosiaalisen median kanavat, verkkosivut, painetut aineistot ja sähköisesti jaettavat aineistot vaativat sisällöntuotannolta monipuolisuutta: tekstiä, kuvaa, kuvitusta, liikkuvaa kuvaa tai ääntä. Kanavat ja viestinnän keinot on valittava kohdeyleisön mukaan.

Sisällöntuotanto on muutakin kuin tekstien kirjoittamista.

Sisällöntuotannon ulkoistaminen mahdollistaa keskittymisen omaan ydinosaamiseen

Viestintä vaatii suunnitelmallisuutta, ymmärrystä, erikoisosaamista ja asiantuntijuutta, kuten mikä tahansa osaamisala. Resurssi- tai osaamispuutteen vuoksi tekemättä jättäminen ei ole kestävä ratkaisu. Ilman toimivaa ja jatkuvaa viestintää tavoitteet suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä jäävät saavuttamatta.

Sisällöntuotannon ulkoistaminen yrityksen ulkopuolelle on kannattava vaihtoehto. Näin yrityksen asiantuntijat voivat keskittyä omaan osaamisalaansa ja viestinnän asiantuntija muovaa tarvittavat sisällöt yleisölle sopivaan muotoon. Samalla tapahtuu toinen toisilta oppimista ja kehittymistä, joka vie kohti tavoitteita.

Kumppania on terveyden- ja hyvinvoinnin sektorille erikoistunut viestintätoimisto lähes 15 vuoden kokemuksella. Osaamisemme on tunnistettu laajasti alan yritysten joukossa, ja olemme monelle asiakkaallemme tarpeen mukaan ulkoistettu viestintäyksikkö, tiukkojen tilanteiden apukädet tai tiivis päivittäinen yhteistyökumppani. Voisimmeko olla jotain näistä myös sinulle? Ota yhteyttä meihin.


Jutellaanko viestinnästä? Hyvä viestintä vauhdittaa matkaa kohti tavoitteita. Varaa kanssamme maksuton puolituntinen ja puhutaan sinulle tärkeistä viestinnän aiheista. Tästä ajanvaraukseen! 

Saavuitko tänne kampanjasivultamme? Tästä takaisin! 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.