Valmennukset ja koulutukset

Viestintä muuttaa unelmat todeksi

Yrityksen olemassaolo ulkomaailman silmissä kulminoituu viestimiseen. Viestintä rakentaa mainetta ja tunnettuutta. Sillä hallitaan yrityksen brändiä. Se, miten yritys ulospäin itsestään viestii, rakentaa tarinaa siitä, millainen toimija on kyseessä.

Viestinnän strateginen suunnittelu on kokonaisvaltaista suunnittelua, joka on tarpeen erityisesti uusiutumis- ja muutostilanteissa. Strategisen suunnittelun ytimessä ovat ihmiset, joita muutos tai kehitys koskee, sekä organisaation yrityskulttuuri. Ryhmä määrittelee, mikä on yrityksen viestinnän tavoitetila ja haluttu mielikuva. Osallistaminen on onnistuneen muutoksen ytimessä.

Työpajat ja muut yhteistoiminnallisen kehittämisen keinot soveltuvat hyvin viestinnän vuosisuunnitteluun. Hyvä suunnitelma määrittelee viestinnälle tarkat stepit, työnjaon ja aikataulun. Kuka, mitä, milloin ja miten? Myös vaikuttavuuden seuranta on suunniteltava: mitä mitataan ja miksi?

Viestinnän Tiekartassa luodaan vankka perusta kaikelle yrityksen viestinnälle.

– Vuosisuunnittelussa aikataulutetaan sesongit, tapahtumat ja kampanjat: esimerkiksi messut, asiakaslehdet, uutiskirjeet ja näkyminen medioissa. Erityisesti viestintäpäälliköille ja viestintäkoordinaattoreille osallistava sparraus on suureksi avuksi, jotta he voivat viestiä systemaattisesti ja tehokkaasti, lukuisia Kumppanian vetämiä työpajoja fasilitoinut Leena Roskala kertoo.

Neljätuntisessa Tiekartta-työpajassa analysoidaan sekä organisaation että kohderyhmien arvostamat asiat, heidän haasteensa ja tarpeensa sekä uniikkien kilpailuetujen tarjoama hyöty. Ryhmätyötilanteessa selvitetään, miltä yritys unelmissaan haluaisi ulospäin näyttää.

– Työpajassa pohditaan yrityksen hehkutettavia asioita. Yleensä paljastuu ääneen sanomattomia haaveita, joiden toteuttamista luullaan usein mahdottomaksi. Useimmat toiveet ovat tosielämässä melko helppoja toteuttaa, Leena sanoo.

Onko yritykselläsi unelma? Me autamme sanoittamaan ja toteuttamaan sen.

Kuva: Dreamstime

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.