Viestinnän strategia ja suunnittelu

Viestinnän mittaaminen – haastavaako?

Tiedätkö, miksi viestintää kannattaa mitata? Nakuttaako takaraivossa, että viestinnän tulokset kaipaavat vahvistusta? Nakutuksesta huolimatta et ole ihan varma, mitä ja miten viestinnän mittaaminen kannattaa tehdä? Et ole yksin. Jokainen viestijä haluaa sanoa, että content is the king, sisältö on kuningas. Tai tässä tapauksessa keisari. Ja keisarilla pitäisi mielellään olla vaatteet päällä. Ja niille vaatteille tarvitaan mitat.

Mittaaminen ja mittarit ovat viestinnän tärkeimpiä työkaluja

Vain ani harvassa yrityksessä viestinnän budjetti on runsas, vaikka viestinnälle annetut odotukset ja suoriutumispaineet ovatkin. Joskus on tarpeen myös perustella, miksi viestinnän asiantuntijat ansaitsevat palkkansa. Kun osaat mitata viestinnän tavoitteita, sinulla on sekä avaimet, joilla kehittää viestintää juuri teille oikeiden tavoitteiden suuntaan, että avaimet, joilla todistaa viestinnän arvo organisaatiolle. Yritysjohdon kanssa puhuttaessa mittarit ja tavoitteet ovat avainasemassa.

Mittaaminen auttaa viestijöitä ymmärtämään työnsä arvon –  ja organisaation näkemään viestinnän arvon.

Toisin sanoen mittaaminen auttaa viestijöitä ymmärtämään tekemänsä työn arvon. Mittaaminen auttaa ajattelemaan asiat kokonaisuuksina ja suunnittelemaan tehokkaasti. Organisaatio oppii samalla näkemään viestinnän arvon.

Älä heitä täydellistä viestiä tyhjään kaivoon

Viestinnän mittaus auttaa sinua hallitsemaan aikaasi paremmin. On turhauttavaa viettää aikaa tuottamalla sanallisesti ja visuaalisesti täydellistä sisältöä ja sitten pudottaa se tyhjään kaivoon, jossa kukaan ei huomaa hyvin tehtyä työtä. Saatat viettää tunteja tekemällä sisältöä, jota vain pienen pieni osa yleisöstä huomaa. Viestintää mittaamalla on helpompi nähdä, mitkä kanavat ja sisällöt ovat aikasi arvoisia.

Miksi viestintä on oleellinen osa koko organisaation tavoitteita?

Ihan liian usein viestintä toimii erillään muusta liiketoiminnasta, vaikka onneksi tähän on viime vuosina selkeästä tullut parannusta(*. Viestintää ei kaikkialla silti nähdä tarpeellisena osana strategista suunnittelua tai johtoryhmätyöskentelyä.

Nyt tulee painavaa asiaa: Kaiken viestintätiimin tai viestinnän asiantuntijoiden tekemän viestinnän on liityttävä suoraan organisaation tavoitteisiin. Se onnistuu, kun viestintä on mukana suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja miettimässä vaikuttavuudelle mittareita. Viestintä on kuten mikä tahansa yrityksen toiminto, jolla on omat KPI-mittarit.

Miten viestinnän mittaaminen tehdään?

Viestinnän mittareita on olemassa paljon ja variaatioita vielä useampia. Viestinnän vaikuttavuuden mittaamiseen ei ole kuitenkaan olemassa universaalia mittaria. Universaalin ja kokonaisvaltaisen mittarin puuttuessa heikkoja vaihtoehtoja on paljon – ja jokainen niistä ehdottomasti parempi kuin ei mittareita ollenkaan.

Heikkoja vaihtoehtoja on paljon – ja jokainen niistä parempi kuin ei mittareita ollenkaan.

Keskeisin tavoite on viestinnän mittaamisessa on liiketoimintalähtöisyys. Viestinnän toimintojen kuuluu olla osa koko yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Ei riitä, että viestintä tekee parhaansa, johto tekee parhaansa, tuotanto tekee parhaansa. Ihan kuten urheilussa, palloa ei saada maaliin, jos pelaajat unohtavat tiimin ja koittavat itse saada koko pelin ratkaistua.

Viestinnän mittaaminen sujuu paremmin, kun pidät mielessä nämä asiat:

  • Vähemmän on enemmän. Älä valitse liian montaa mittaria, vaan valitse ennemmin muutamia, jotka istuvat parhaiten tavoitteesi mittaamiseen.
  • Varmista, että kaikki tarvittava tieto on saatavilla ja ajantasaista.
  • Kaikkien yrityksessä on ymmärrettävä tavoite. Mittarit ovat vain seurantavälineitä.
  • Hyödynnä mittaamisen suunnittelussa SMART-ajattelua. Siitä lisää täällä: Viestinnän mittaaminen – SMART

Tässä kirjoituksessa raapaistiin vasta pintaa. Lisää on luvassa! Jos et malta odottaa seuraavaa tekstiä, löydät meidän yhteystiedot täältä tai ota yhteys suoraan Ninaan. Me autamme.

(* ProComin vuosivertailu

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.