Viestinnän strategia ja suunnittelu

Viestinnän mittaaminen – SMART

Tavoitteellista viestintää voi tehdä vain mittaamalla sitä. Viestinnän mittaaminen ilman tavoitteita on puolestaan turhaa. Monissa yrityksissä tavoitteellisten viestinnän mittareiden asettaminen on haasteellista, vaikka toimenpiteet viestinnän tekemiseksi olisivat muuten kunnossa. Ota avuksesi SMART.

SMART toimii apuna tavoitteiden määrittelemisessä

SMART-kriteerit ovat lähtöisin tavoitejohtamisen guruna tunnetun Peter Druckerin käsitteistä. SMART tulee sanoista:

Specific (selkeä)

Selkeä tavoite kohdistuu selkeälle alueelle. Hyvin suunniteltu on puoliksi saavutettu.

Measurable (mitattava)

Tavoitteen on oltava määritettävissä. Määrittäminen voi olla joko numeraalista ja sanallista.

Attainable (saavutettavissa oleva)

Aseta viestinnän tavoitteet niin, että niiden saavuttaminen on realistinen.

Relevant (relevantti)

Aseta mittarit, jotka vastaavat kysymyksiin: miksi juuri tämä tavoite ja miksi se hyödyttää meitä.

Time-bound (aikaan sidottu)

Mieti mittaamiselle aikataulu ja takaraja, jolloin tavoite on saavutettu. Tai vastaavasti aikaraja, joka määrittelee, että tavoite jäi saavuttamatta. Mitään ei kannata jäädä ilmaan roikkumaan.

Lue lisää viestinnän mittaamisesta: Viestinnän mittaaminen – haastavaako?

Tässä kirjoituksessa raapaistiin vasta pintaa. Lisää on luvassa! Jos et malta odottaa seuraavaa tekstiä, löydät meidän yhteystiedot täältä tai ota yhteys suoraan Ninaan. Me autamme.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.