Ihmiset, Kumppanuus, Me

Asiakasvastaava varmistaa jatkuvuuden

Uudessa artikkelisarjassamme tutustutaan Kumppanian arkisiin työtehtäviin ja rooleihin. Asiakasvastaava huolehtii asiakkaasta läpi vaihtuvien projektien ja vuosien – jopa vuosikymmenten.

Mikä asiakasvastaava?

Jokaiselle asiakkaalle on nimetty pysyvä asiakasvastaava eli ensisijainen yhteyshenkilö Kumppaniassa. Asiakasvastaava on olemassa asiakasta varten: hänelle voi esittää kehitystarpeet ja tarjouspyynnöt tai soittaa pallotellakseen ajatuksia. Kumppanian sisällä hän varmistaa, että kaikilla asiakkaalle työskentelevillä tiimiläisillä on riittävä tieto ja osaaminen. Asiakasvastaavan työssä korostuvat innostaminen, motivointi ja kehittäminen.

Mihin asiakasvastaavaa tarvitaan?

Asiakasvastaava sparraa asiakkaan ajatuksia ja tarvittaessa myös haastaa niitä. Hän ideoi aktiivisesti olevaa ja tulevaa. Asiakkaalle oma yhteyshenkilö edustaa jatkuvuutta: samoja asioita ei tarvitse kerrata jatkuvasti uusille ihmisille, vaikka joka projektiin saa parhaat osaajat. Asiakasvastaavan ammattitaitoa on sekin, että tarvittaessa asiakas ohjataan sopivamman palveluntarjoajan luokse. Tässä auttaa laajojen verkostojen jatkuva ylläpito.

Tilanteen vaatiessa asiakasvastaava toimii itsekin arjen apukäsinä. Koska hänellä on syvällisin kokonaiskäsitys asiakkaan liiketoiminnan tarpeista ja projektien tavoitteista, hänen on helppo toimia sijaisena esimerkiksi sairastapauksissa. Normaalitilanteessakin asiakasvastaava pitää tiimin tyytyväisenä ja ohjaa tekemistä tarpeen mukaan.

Miten työ näkyy asiakkaalle?

Asiakasvastaavan työ näkyy asiakkaalle jo ennen sopimuksen syntymistä tarjouksen tai kustannusarvion muodossa. Asiakasvastaava seuraa projektien etenemistä taka-alalla jatkuvasti, vaikka hänen oma työnsä painottuu prosessin alku- ja loppupäähän. Kumppaniassa yleinen toimintatapa on, että projektipäällikkö tai muu asiakkaan asioita hoitava henkilö pitää asiakasvastaavan mukana kaikissa viestiketjuissa.

Valmis tuotos kulkee aina myös asiakasvastaavan silmien läpi, jotta varmistetaan työn laatu ja yhteensopivuus asiakkaan aiempaan materiaaliin. Projektin loppuvaiheessa hän kääntää näkökulman uudelleen alkuun – mikä on seuraava askel, jotta tilanne kehittyy ja asiakkaan tavoitteet etenevät? Reklamaatioita kohdalle osuu harvoin, mutta tarvittaessa asiakasvastaava hoitaa nekin lempeän jämäkästi maaliin.

Mikä ei näy ulospäin?

Uuden asiakkaan liiketoimintaan perehtyminen ja ymmärryksen kasvattaminen vievät paljon aikaa. Jotta asiakasvastaava osaa kysyä asiakkaan tavoitteiden kannalta oikeat kysymykset ja antaa oikeat vastaukset, hänen on seurattava aktiivisesti toimialan signaaleja sekä ennakoitava tulevia kehitystarpeita ja haasteita. Tähän sisältyy myös synergiaetujen havaitseminen Kumppanian eri asiakkaiden osaamisen välillä.

Asiakasvastaava hinnoittelee, budjetoi ja aikatauluttaa sekä kokoaa jokaiselle projektille sopivan asiantuntijatiimin Kumppaniasta ja heimosta. Asiakkaan tavoitteen lisäksi hänen pitää ymmärtää, millaista osaamista tavoitteeseen pääseminen vaatii ja keneltä sitä löytyy. Arjen keskellä hän etsii vastauksia projektipäällikön ja tiimiläisten moninaisiin kysymyksiin ja auttaa matkaan tulevissa mutkissa. Kun asiakasvastaava on koko ajan kärryillä projektin etenemisestä, asiakkaalle ei aiheudu viivettä tai vahinkoa yllättävissäkään tilanteissa.

Mitä itse tuumaamme työstä?

”Asiakkaiden kanssa toimiminen on ihan parasta! Onnistumisen ilo, kun asiakas hyötyy yhteistyöstä ja saamme aikaan merkittäviä juttuja.”

”Jatkuvasti saa sukeltaa kokonaisuuksiin, jotka ovat itselle täysin uusia. Päivittäin hoksaan, että tiimissä on itseäni osaavampia ammattilaisia, jotka yhdessä saavat projektit onnistumaan. Se on mahtavaa.”

Me Kumppaniassa osaamme monenlaista, joten keskinäiset roolimme vaihtelevat sujuvasti asiakkaan ja projektin tarpeen mukaan. Yhdessä löydämme varmasti teillekin sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä jo tänään!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.