Yleinen

Miten valita viestintätoimisto vaihtoehtojen viidakosta?

Kaikki asiakkaat eivät päädy vertailuissaan samaan lopputulokseen.  

Asiantuntijapalveluiden ostopäätökseen liittyy aina luottamus. Luottamus voi syntyä pitkästä historiasta, hyvästä maineesta, tunnettuudesta, luottotiedoista tai asiakkaiden suositteluhalukkuudesta. Se, mitä asiakas arvostaa, on yksilöllistä. Eri tilanteisiin istuvat toiset palvelut paremmin kuin toiset. Osaamista on monenlaista ja yhteistyön mallit ovat kirjavia. Asiakas etenee ostopäätöksessään tarpeen tunnistamisesta tiedonhaun ja vaihtoehtojen vertailun kautta ostopäätökseen.  

Vertaile näitä yhteistyökumppania valitsessasi:

  • Miten vaihtoehto vastaa tarpeeseesi? 
  • Mitä erityistä ja hyödyllistä siihen sisältyy? 
  • Miten helposti ja nopeasti palvelua on saatavilla? 
  • Millä kustannuksilla? 
  • Mitä puutteita vaihtoehdoissa on? 
  • Miten palveluntarjoaja kerää palautetta ja kehittää toimintaansa? 
  • Miten se vastaa omiin arvoihisi, vastuullisuustavoitteisiisi tai esimerkiksi saavutettavuuteen?  
  • Millaisia ovat muiden kokemukset? 

Pitkäaikainen kumppani vai projekti

Palvelun ostaja määrittelee ensin, hakeeko hän pitkäaikaista kumppania vai projektiluonteista palvelua. Puuttuuko organisaatiolta itseltään tarvittava osaaminen vai onko tarve saada omille osaajille arjen kumppanit? Tarvitaanko apua esimerkiksi tiedon kulkuun, yhteisöllisyyteen, tunnettuuteen, muutokseen tai maineeseen vai puhtaasti aineistojen ja viestintäkanavien tuotantoon? 

Toimialatuntemus

Jokaisella toimialalla on erityispiirteensä ja omat vaatimuksensa lainsäädännön, direktiivien tai alan eettisten ohjeiden osalta. Myös toimialan verkostojen, tapahtumien ja kontaktien rooli voi olla merkittävä valintakriteeri.  

Henkilökemiat

Henkilökemiat ovat ihmisten välisessä työssä tärkeitä. Onko työkumppanin kanssa mukavaa vai vaivalloista hoitaa yhteistyötä? Odotatko sparraavaa ja asiantuntevaa keskustelukumppania vai luovaa ja näkemyksellistä ideoijaa vai pikemminkin aikaan saavaa suunnittelijaa ja toteuttajaa?  

Toisilla on erityisen sujuva kynä tai taito luoda visuaalisia elämyksiä, toisilla taas vankka kokemus ja toisilla tuoreet näkemykset ja uusimmat opit. Joistain superyksilöistä löytyy kaikki toivotut piirteet, mutta jokainen on oma yksilönsä omine painotuksineen. Hyvästä tiimistä löytyy kaikenlaisia vahvuuksia. Tarvitsetko innostajaa, valmentajaa tai yhteyksien avaajaa?  

Kustannukset

Kustannukset ovat tärkeä osa ostopäätöstä. On tuntihintaa, kuukausihintaa, projektihintaa ja laidasta laitaan vaihtoehtoja, joita on käytännössä miltei mahdoton vertailla. Toinen tekee tunnissa sen, mihin toinen tarvitsee jopa päivän. Kannattaa pohtia, paljonko tavoitteiden toteuttaminen saa maksaa? Mitkä kohderyhmät halutaan tavoittaa ja kuinka laajasti? Mitä muutoksia kohderyhmissä tavoitellaan ja millaisella aikataululla? Edullisin hinta ei automaattisesti tarkoita edullisinta ja kustannustehokkainta lopputulosta. Myöskään kallein hinta ei takaa tyytyväisyyttä ja parasta lopputulosta. Se, mikä toiselle on kallista, on toiselle halpaa. Yhtä oikeaa hintaa ei ole. 

Viestintäpalveluiden ostaminen tuo organisaatioon lisää asiantuntemusta tai apukäsiä, tarvittaessa molempia. 

Jutellaanko viestinnästä? Hyvä viestintä vauhdittaa matkaa kohti tavoitteita. Varaa kanssamme maksuton puolituntinen ja puhutaan sinulle tärkeistä viestinnän aiheista. Tästä ajanvaraukseen! 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.