Me

Kumppanian johtava asiantuntija Pia on kauasnäköinen suurten kokonaisuuksien hallitsija

Pia Hirvonen on yksi Kumppanian omistajista sekä poikkeuksellisen kyvykäs vaikuttaja- ja verkostoviestinnän erikoisosaaja. Johtavana asiantuntijana toimivalla Pialla on kaikessa tekemisessään vahva strateginen ote, mutta myös kyky tiedostaa arjen ja erityisesti ihmisen tarpeet. 

Piasta ei koskaan pitänyt tulla yrittäjää, mutta 90-luvun puolivälissä niin kuitenkin kävi. Yrittäjyys hurmasi Pian monella tapaa, ja hän löysikin nopeasti itsensä yrittäjäjärjestöstä ja erilaisista kehittämisfoorumeista. Matka yrittäjänä ja järjestöaktiivina on ollut vaiherikas ja opettavainen. 

– Urani aikana sisäistämäni suurin oppi on ymmärrys verkostojen merkityksestä. Työelämässä tarvitsemme kaikki toinen toisiamme, eikä tiimityön tärkeyttä voi liiaksi korostaa, Pia kertoo. 

Jo nuoresta asti Pialla on ollut halu tehdä Suomesta hyvä yrittäjämaa ja auttaa yrityksiä menestymään. Sitä työtä hän jatkaa edelleen yrittäjäjärjestössä ja monissa työryhmissä, mutta myös viestinnän keinoilla Kumppaniassa. 

Kunta- ja sote-alan strategiaosaaja

Pian ehdoton vahvuus on syvä ymmärrys yksityisestä, julkisesta ja kolmannesta sektorista sekä eri toimialoista, kuten sote- ja kunta-alasta. Vaikuttajaviestintä erityisesti näiden teemojen parissa on hänen erikoisosaamisensa ytimessä.  

– Viestinnällä on aina vaikutusta. Vaikuttajaviestintä on jatkuvia määrätietoisia tekoja, joilla vaikutetaan muun muassa mielipiteisiin ja päätöksentekoon sekä omaan toimintaympäristöön. Sen avulla vahvistetaan liiketoiminnan tai organisaation edellytyksiä saavuttaa haluttuja tavoitteita, Pia selventää.  

Vaikuttajaviestinnän tekemisen myötä Pialle on kertynyt syvä ymmärrys päättäjien ja virkamiesten näkökulmista. Luontevasti hänen työnkuvaansa kuuluukin paljon yritys- ja kuntajohtajien sparraamista ja konsultointia. 

Vaikuttajaviestinnän tekemisen myötä Pialle on kertynyt syvä ymmärrys päättäjien ja virkamiesten näkökulmista.

Erityisesti nykypäivän informaatiotulvassa korostuu kyky pilkkoa oikeanlainen viestintä oikeille vastaanottajille oikeaan aikaan ja vieläpä ymmärrettävästi ja innostavasti. Se on haaste, jota Pia mielellään pureskelee niin kuntien ja sote-organisaatioiden kuin yksityisten yritysten puolesta.  

Tavoitelähtöinen tekijä  

Kumppaniassa myynnin, markkinoinnin ja asiakassuhteiden johtamisesta vastaavan Pian kyky ymmärtää laajoja kokonaisuuksia arjen ja ihmisten näkökulmasta on ehdoton voimavara, josta hyötyvät niin asiakkaat kuin myös muut kumppikset. 

– Johtavana asiantuntijana kaikki osaamiseni pitää olla koko henkilöstön hyödynnettävissä. Esimerkiksi strategiaan liittyvissä asioissa hahmotan nopeasti erilaisten tekojen mahdollisia lopputulemia, mistä on usein apua suunnittelutyössä, selventää Pia. 

Ihmisenä Pia on erittäin tavoitekeskeinen. Hän korostaa kirkkaan tavoitteen merkitystä ja on hyvä kysymään miksi-kysymyksiä pyrkiessään kaivamaan syvällisyyttä tavoitteisiin. 

Kaikki viestintäteot tehdään loppujen lopuksi ihmiselle, mikä täytyy huomioida tavoitetta asettaessa.

– Viestinnässä on äärettömän tärkeää muodostaa selkeä tavoite tekemiselle. Kaikki viestintäteot tehdään loppujen lopuksi ihmiselle, mikä täytyy huomioida tavoitetta asettaessa. Hyvä tavoite on konkreettinen ja mitattavissa, Pia selventää. 

Pia nauttii valtavasti työskentelystä Kumppanian työyhteisössä, jossa työ mukautuu ihmisen elämään, eikä toisin päin. Hänen mukaansa parasta on luottamus – jokainen voi keskittyä omaan työhönsä, kun voi luottaa, että kaikki tiimin jäsenet hoitavat oman tonttinsa.  

Pian supervoima-alueet

  • vaikuttaja- ja verkostoviestintä 
  • kunta- ja sote-alan viestintä 
  • yhteiskunta- ja mediavaikuttaminen 
  • johtamisviestintä 
  • viestinnän strateginen suunnittelu 
  • viestinnän kouluttaminen 

Pialta saa tilanteeseen kuin tilanteeseen tukea ja uusia näkökulmia. Hänen avuliaisuutensa, ihmisläheisyytensä ja asiakaslähtöisyytensä sykähdyttää aina!

–Kumppikset 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.