Terveysviestintä

Sitouta asiakas luottamuksella ja tunnesiteellä

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveysalan viestinnässä puhaltavat muutoksen tuulet. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän selvityksen mukaan pelkästä yleisestä tiedottamisesta olisi viimeistään nyt hyvä siirtyä kohti monimuotoisempaa suhdemarkkinointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä yksityisten että julkisten palveluntuottajien on terästäydyttävä kilpailussa viestintäkentällä.

Yritys, joka tuottaa täsmällistä tietoa eri kanavissa ja onnistuu asiakaskokemuksen kuvaamisessa, menestyy. Läpinäkyvä viestintä helpottaa asiakkaan päätöksentekoa ja edistää asiakkaan valinnanvapautta. On tärkeää, että kaikki tarvittavat yhteystiedot ja informaatio ovat asiakkaan ulottuvilla. Jos näin ei ole, se syö asiakkaan luottamusta.

Luottamuksen synnyttäminen ja tunnesiteen solmiminen ovat asiakassuhteiden ylläpidon edellytyksiä. Suhdemarkkinoinnin tarkoituksena on pitää asiakas tyytyväisenä ostamaansa palveluun ja varmistaa asiakassuhteen jatkuvuus. Näin voidaan varmistaa asiakkaan sitoutuminen yrityksen palveluihin. Valinnanvapauden myötä asiakkaan sitouttaminen on entistä tärkeämpää. Palveluntuottajien on ylläpidettävä suhdettaan asiakkaaseen, jotta asiakas ei tarttuisi kilpailijan houkutuksiin.

Me kumppanialaiset olemme erikoistuneet terveys- ja hyvinvointialan viestintään. Haluamme auttaa yrityksesi viestinnän kehittämisessä toimialan muutoksen myllerryksessä. Meillä on vankka sote-tietämys, ja viestimme kirkkaasti.

Kumppanian kolme vinkkiä asiakkaan sitouttamiseen:

  1. Asiakaslehti: tutustuttaa asiakkaan yrityksen tarjoamiin palveluihin, vahvistaa brändi-imagoa, jakaa tietoa ja luo jatkuvuutta.
  2. Sidosryhmädialogi some-kanavissa: aktiivinen vuorovaikutus asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa luo ja syventää ymmärrystä palveluihin ja asiakaskokemukseen kohdistuvista tarpeista.
  3. Asiakastapahtuma: sitouttaa asiakkaan yritykseen, tarjoaa etuja ja tietoa sekä vahvistaa tunnesidettä.

Miten juuri teidän asiakkaanne sitoutetaan? Selvitetään se yhdessä.

Kuva: Shutterstock

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.