Viestinnän strategia ja suunnittelu

Viestintä ja johtaminen – käymme yhdessä ain, käymme aina rinnakkain

Huono viestintä on kallista. Joka viides projekti menee mönkään huonon viestinnän vuoksi. Ihan liian moni.

Käymme yhdessä ain, käymme aina rinnakkain

Johtaminen ja viestintä kulkevat tiiviisti käsikkäin. Hyvä viestintä on johtamisen ydin. Sen avulla esimiehet ja tiimien vetäjät tekevät työnsä. Kuten myös alaiset ja tiimit. Viestintä on keino, jolla saamme ja vaihdamme tietoja.

Mutu-johtaminen vaatii aikamoista heittäytymistä.

Tekemämme päätökset riippuvat ​​vastaanotettujen viestien laadusta ja määrästä. Jos tieto, johon päätös perustuu, on heikko tai puutteellinen, on päätös kaikkea muuta kuin paras mahdollinen. Olet varmaan samaa mieltä? Mutu-tuntumallakin pärjää pitkälle, mutta se vaatii jo aikamoista heittäytymistä.

Vaikka esteitä on joskus tiellä kohtalon

Kaikki projektit eivät pääse maaliin asti. Kaksi viidestä ei täytä tavoitteitaan. Niistä joka toinen kariutuu tehottomaan viestintään.

Viestintä vie kaikilta paljon aikaa. Se voi olla puuduttavaa toistoa. Jaksaa jaksaa. Kaikkein eniten aikaa se vie johtajilta, joiden ajasta viestintä nielaisee 70–90 prosenttia. Sisäinen viestintä, asiakaskommunikaatio ja yhteydenpito sidosryhmiin on johtamisen keskiössä.

Jaksaa jaksaa. Onnistumisen työkalut löytyvät viestinnästä.

Tiedotus ja viestintä ovat organisaation voimavara. Voimme oppia uutta tai tehdä rakentavia päätöksiä vain, kun tiedämme mitä pitää tehdä, mitä tavoitella ja kenen kanssa. Onnistumisen työkalut löytyvät viestinnästä.

Voimme kaikki ne voittaa, kun kuljemme vain, tiemme yhdessä näin rinnakkain

Kyky kommunikoida hyvin – sekä suullisesti että kirjallisesti – on vahva johtamistaito ja tehokkaan johtamisen perusta. Viestinnän avulla vaihdamme ja jaamme tietoa sekä vaikutamme toistemme asenteisiin ja yhteisymmärrykseen. Osallistamme ja innostamme.

Viestinnän avulla luomme ja ylläpidämme ihmissuhteita, kuuntelemme muita ja saamme avaimet kehittyvän ja motivoivan työpaikan luomiseen. Emme osaa käsitellä konflikteja, neuvotella menestyksekkäästi ja menestyä roolissamme ilman hyvää viestintäosaamista ja -ymmärrystä.

Kun viestintä on oikeanlaista ja oikea-aikaista, on yhteisöllä hyvät eväät olla elinvoimainen ja tehokas.

Organisaatioiden johtaminen, toiminta ja kehittyminen ovat täysin viestintänsä varassa. On viestintä sitten suullista, kirjallista tai visuaalista. Ilman kommunikointia yhteisöt eivät toimi. Jos viestintä heikkenee, kärsii siitä koko organisaatio. Kun viestintä on oikeanlaista ja oikea-aikaista, on yhteisöllä hyvät eväät olla elinvoimainen ja tehokas.

Miten sinä ja organisaatiosi tässä pärjäätte? Kaipaatteko apuamme?

Numeroiden lähteenä käytetty PMI:n raporttia The High Cost of Low Performance.
Väliotsikot Pertsa Reposen käsialaa.
Kuva Dreamstime.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.