Viestinnän strategia ja suunnittelu

Hyvä arkiviestintä mahdollistaa tasa-arvoisen dialogin

Kun kaikista asioista viestitään säännöllisesti ja läpinäkyvästi sisäisesti, ei mutuille ja huhuille jää liikaa tilaa. Liiallinen toisto tai yliaktiivinen tiedottaminen ei ole yhdenkään yrityksen sisäisen viestinnän helmasynti. Miksikö? Koska mikään määrä viestintää ei ole ikinä liikaa.

Kerrotaanko teillä säännöllisesti meneillään olevista projekteista, uusista asiakkaista ja organisaation eri osastojen tekemisistä? Jaetaanko teillä kokemuksia hienoista onnistumisista ja kantapään kautta oppimisista? Jos nyökyttelet, voit nyökytellä tyytyväisenä.

Sen tietäminen, mitä ympärillä tapahtuu, lisää hallinnan tunnetta omaan työhön ja auttaa hahmottamaan oman työn merkityksen osana kokonaisuutta. Lisäksi aktiivisesti tiedottamalla ja tietoa sisäisesti jakamalla yritys hyödyntää mahdollisuuden inhimillisen pääomansa kasvattamiselle ja osaamisen kehittämiselle. Toisen knoppi on toiselle kullanarvoinen oppi. Hiljainen tieto ei telepatialla välity, ei työkaverille eikä seuraaville sukupolville.

Tasa-arvoinen dialogi kantaa pitkälle

Hyvä arkiviestintä mahdollistaa rakentavan ja tasavertaisen dialogin toteutumisen arjessa. Sähköiselle tiedonvaihdolle, tiedottamiselle ja keskusteluille on omat sovitut kanavansa, joista tieto on tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Osana hyvää arkiviestintää tiedon säilyttämiselle ja vaihdolle on sovittu pelisäännöt, joita kaikki osaavat noudattaa. Työhön tarvittavat materiaalit ja dokumentit on säilötty sovitusti – ja siten näppärästi löydettävissä.

Astetta enemmän sisäiseen viestintään satsaava yritys hemmottelee työntekijöitään henkilöstölehdellä ja sitouttaa sidosryhmiään uutiskirjeillä ja asiakaslehdellä. Kun peruspalikat – kanavat, julkaisut, pelisäännöt ja suunnitelmat – ovat kunnossa, voikin keskittyä siihen, mitä itse viestit ovat syöneet.

Arkinen työyhteisöviestintä eli tapa keskustella, vaihtaa ajatuksia ja kommunikoida palavereissa luo pohjan kaikelle muulle yrityksen viestinnälle.

Demokraattisen dialogin oppien mukaan tasa-arvoinen keskustelu syntyy aidosta kokemuspuheesta, jossa roolit on riisuttu ja jokaisen sana yhtä merkityksellinen. Tasavertaisessa dialogissa jokainen saa äänensä kuuluviin ja tulee aidosti kuulluksi. Mielipiteet voivat olla ja pysyäkin eriävinä, mutta niiden sisältöön kohdistuu ymmärrystä. ”En ole kanssasi samaa mieltä, mutta ymmärrän, mistä puhut.”

Demokraattisen dialogin pelisäännöillä monen työyhteisön skismat voivat saada täysin uudenlaisen sävyn tai kehittäminen lähteä aivan eri tavalla vauhtiin. Asioista pitää voida puhua rehellisesti. Kun yritysjohto näyttää esimerkkiä avoimuudesta ja inhimillisestä tavasta keskustella ja viestiä, tapa leviää ja juurtuu koko organisaatioon.

Hyvinvointia ja tuloksellisuutta hyvästä arkiviestinnästä

Hyvä keskusteluyhteys ja aktiivinen viestintä helpottavat työn organisointia, sujuvoittavat työn kulkua ja lisäävät tuloksellisuutta. Dialogisessa organisaatiossa työyhteisö voi hyvin. Kannustaminen ja kehuminen kuuluvat arkeen, ja toimintaa kehittävien ideoiden esittämiseen on matala kynnys. Kokemus tasapuolisuudesta lisää hyvinvointia työssä ja sitouttaa.

Me kaikki, johtoportaasta työmieheen ja pampuista pikkutekijöihin, olemme vain ihmisiä ja sellaisina haluamme tulla kohdatuiksikin. Hyvässä arkiviestinnässä kehittyminen on helppoa. Alkuun pääset hyvän huomenen toivotuksella ja iloisella hymyllä.

Meillä Kumppaniassa on vahva osaaminen sisäisen viestinnän kehittämisessä. Kutsu meidät kylään, ja nostetaan sisäinen viestintänne uudelle tasolle.

Kuva: Shutterstock

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.