Viestinnän strategia ja suunnittelu

Vastuullisuus on avain muutokseen

Vastuullisuus ja kestävyys ovat termejä, jotka löytyvät nykyään lähes kaikkien organisaatioiden vuosikertomuksista, strategioista ja asiakaslupauksista. Vastuullisuus ei ole enää vain kaunis ajatus – se on arvo, jota asiakkaat vaativat ja joka koskettaa meitä kaikkia. Pelkät lupaukset eivät kuitenkaan muuta maailmaa. Sanojen on muututtava teoiksi, jotta voimme kertoa olevamme aidosti vastuullisia ja tekevämme kestävää bisnestä.

Vastuullinen organisaatio pitää huolta ympäristöstä, taloudesta ja ihmisistä. Monesti ympäristövastuu on helpoin tapa tuoda esiin organisaation vastuullisuutta. Esimerkiksi jätteen määrän vähentäminen ja kierrätys ovat näkyviä ja helppoja tekoja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Myös taloudellinen vastuu on valtaosalla organisaatioista kunnossa: huonosti hoidettuna liiketoiminta loppuu lyhyeen.

Sosiaalinen vastuu unohtuu

Sosiaalinen vastuu on monelle yritykselle näkymättömämpi vastuullisuuden muoto. Sosiaalisella vastuulla viitataan kaikkiin niihin toimiin, jotka vaikuttavat ihmisiin sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Pitkät alihankintaketjut ja kansainvälisillä markkinoilla toimiminen tuovat mukanaan erityisen suuria haasteita, kun esimerkiksi kestäviä työoloja ei voida aina taata.

Elinkeinoelämän keskusliiton näkemyksen mukaan vastuullisuus toteutuu parhaiten, kun yritys sitoutuu sen vahvistamiseen omaehtoisesti osana toimintansa kehittämistä. Maailma muuttuu kuitenkin hitaasti, ja aina omaehtoisuus ei riitä. Vastuullisen toiminnan takaamiseksi tarvitaan myös sopimuksia ja lakeja.

Tulevaisuus on vastuullisten

Vastuullisuus on ottanut viime vuosina suuria harppauksia. Kestävän kehityksen periaatteilla tuotetuista tuotteista ja palveluista on tullut kannattavaa liiketoimintaa, ja uusista bisnesideoista moni on jo valmiiksi vastuullinen. Kestävä yritystoiminta ei vielä ole normi, mutta se on selvä kilpailuetu ja tulevaisuuden suunnitelmien kulmakivi.

Oman yrityksen vastuullisuutta voi tarkastella vaikkapa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden valossa. Agenda 2030 asettaa 17 tavoitetta, joilla on 169 alatavoitetta. Jokainen tavoitteista on universaali, ja niiden toteutuminen on kiinni meistä kaikista: valtioista, kunnista, yrityksistä ja muista organisaatioista, yksittäisistä ihmisistä – myös sinusta ja minusta.

Vastuullisuus ei ole vain sanahelinää, se on mahdollisuus muuttaa maailmaa. Yksittäisen ihmisen valinnat voivat tuntua merkityksettömiltä, mutta yrityksillä on käsissään vastuullisemman huomisen avaimet: ne avaimet vain pitää muistaa ottaa käyttöön.

Viestintä tekee vastuullisuuden näkyväksi. Kumppanian intohimona on auttaa vastuullisesti toimivia yrityksiä. Kysy lisää.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.