Brändi, Ihmiset, Me

Graafinen suunnittelija taikoo vaikuttavan ulkoasun

Tässä artikkelisarjassa tutustutaan Kumppanian arkisiin työtehtäviin ja rooleihin. Graafinen suunnittelija vastaa projektin visuaalisesta ulkoasusta, materiaalien taittamisesta ja kuvituksesta.

Mikä graafinen suunnittelija? 

Graafinen suunnittelija luo viestinnän visuaalisen ulkoasun. Työpöydälle mahtuu monenlaista ilmoituksista ja kuvituksista laajoihin lehtijulkaisuihin ja vuosikertomuksiin, visuaalisen identiteetin luomista sekä verkkosivujen ulkoasun suunnittelua. AD (Art Director) johtaa graafisten suunnittelijoiden työtä. Kumppaniassa merkittävä osa graafisesta suunnittelusta on heimomme ammattilaisten käsissä.

Mihin graafista suunnittelijaa tarvitaan?

Graafinen suunnittelija on mukana aina, kun projektin tuotoksiin liittyy visuaalista eli kuvallista ilmaisua. Käytännössä niihin usein liittyy – pelkän tekstin muodossa voidaan tuottaa lähinnä strategioita tai yksittäisiä artikkeleita. Hyvällä suunnittelijalla on oma erottuva kädenjälkensä, jonka hioutuminen vaatii työstämistä. Graafiselle suunnittelulle onkin tärkeää varata riittävästi aikaa.

Miten työ näkyy asiakkaalle?

Etenkin isommissa ja paljon graafista suunnittelua vaativissa projekteissa graafinen suunnittelija osallistuu aloituspalaveriin tai työpajaan asiakasvastaavan ja projektipäällikön kanssa. Alkuvaiheen ideoinnin ja suuntaviivojen määrittelyn jälkeen suunnittelutyö tulee näkyväksi, kun asiakas saa taittopöydältä valmistuneet vedokset ihailtavakseen. Yleensä vedokset kokevat vielä muutamia korjauskierroksia ennen työn lopullista valmistumista. Vedosliikenteen asiakkaan kanssa hoitaa useimmiten projektipäällikkö tai asiakasvastaava.

Mikä ei näy ulospäin?

Muiden tekijöiden tavoin graafinen suunnittelija aloittaa työnsä tutustumalla asiakkaaseen. Tärkeä väline on organisaation graafinen ohjeisto, joka määrittelee visuaalisessa ilmeessä käytettävän työkalupakin. Graafinen suunnittelu on luovaa työtä, joka vaatii jokaisessa työvaiheessa aikaa keskittyneelle ajattelulle. Muuten työajan jakautuminen riippuu projektin luonteesta. Lehtien ja julkaisujen kohdalla eniten aikaa vie varsinainen taittotyö, visuaalisten identiteettien luomisessa taas ideointi ja luonnostelu.

Alkuvaiheen ideoinnin ja benchmarkingin jälkeen graafinen suunnittelija kerää työpöydälleen graafisen ohjeiston mukaiset värit, fontit ja muut elementit. Konkreettinen suunnittelu ja luonnostelu tuottaa vedoksia, jotka projektipäällikön tai tuottajan esitarkastuksen ja mahdollisten muokkausten jälkeen lähetetään asiakkaalle. Lopuksi kuvat ja tiedostot on osattava käsitellä ja tallentaa oikeassa muodossa esimerkiksi printtituotteiden painatusta varten.

Mitä itse tuumaamme työstä?

”Parasta on vapaus olla luova. Uusien oivallusten löytäminen. Kun valmis työ miellyttää asiakkaan lisäksi itseäni.”

”Vaikka visuaaliset asiat ovat pitkälti makuasioita, alan ammattilaisen näkemykseen kannattaa luottaa. On lukuisia pieniä tekijöitä, jotka vaikuttavat visuaalisen kokonaisuuden toimivuuteen.”

Me Kumppaniassa osaamme monenlaista, joten keskinäiset roolimme vaihtelevat sujuvasti asiakkaan ja projektin tarpeen mukaan. Yhdessä löydämme varmasti teillekin sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä jo tänään!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.