Viestinnän strategia ja suunnittelu

Työnantajamielikuva kirkastuu viestimällä

Huolehtimalla henkilöstönsä osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä johto tukee sekä työhyvinvointia että toiminnan tuloksellisuutta. Kehittymismahdollisuuksista viestimällä rakennetaan kilpailussa kiinni pitävä työnantajamielikuva.

Loppuvuodesta 2019 julkaistun työolobarometrin mukaan yhä useampi kokee oppivansa työssään. Työ- ja elinkeinoministeriön keräämän aineiston mukaan noin neljä viidestä palkansaajasta koki, että työpaikalla on mahdollisuus oppia jatkuvasti uusia asioita tai että työpaikalla on systemaattisesti pyritty vaikuttamaan osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen. Loistavaa!

Työelämän mahdollisuuksien monipuolistuessa työntekijöiden odotukset työnantajaa kohtaan kasvavat. Pitääkseen osaajistaan kiinni ja rekrytoidakseen uusia vähintään yhtä ammattitaitoisia tekijöitä yritysten on erotuttava edukseen. Työolobarometrin mukaan osaamisen ylläpitoa ja kehittymistä tuetaan varsin monissa organisaatioissa. Harmi vain, että usein tästä unohdetaan hehkuttaa sisäisesti tai kertoa ulospäin.

Työurasta kokemuspoluksi

Työyhteisöllä ja sidosryhmillä on valtava vaikutus siihen, millaisia mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen tarjoutuu työnteon lomassa. Neljännes työolobarometriin vastanneista kuvaili osaamisensa kehittyneen kokeneemman kollegan tai mentorin ohjauksessa. Jopa 38 prosenttia vastaajista kertoi kehittäneensä osaamistaan siten, että voisi tulevaisuudessa työskennellä kokonaan uusissa tehtävissä.

Uraa on perinteisesti ajateltu vertikaalisesti etenevänä polkuna, jossa työntekijä taivaltaa samankaltaisessa tehtävässä koko elämänsä vastuu- ja valtanatsoja kartuttaen. Tämä käsitys on käynyt ahtaaksi. Työelämältä odotetaan entistä enemmän ja monipuolisemmin mahdollisuuksia kasvuun ja kehittymiseen. Junan lailla eteenpäin puskeva työura on muuttumassa dynaamiseksi työkokemus- ja osaamispoluksi, jossa suuntaa eivät määritä kerran hankittu koulutus ja vakituinen työpaikka vaan yhteiskunnan tarpeiden sekä omien mieltymysten, vahvuuksien ja merkityksellisyyden kokemuksen vuoropuhelu.

Työnantaja, osallistu vuoropuheluun

Kuva houkuttelevasta työnantajasta maalataan säännöllisesti ja innostavasti viestimällä. On muistettava, että hyviäkään käytäntöjä ei käytännössä ole olemassa niin kauan kuin ne vain makaavat ohjeistuksina johdon tai HR:n pöydällä. Työnantajamielikuvan rakentaminen alkaa sisäisestä viestinnästä, joka tekee työntekijöiden hyvinvointia tukevat rakenteet näkyviksi. Innostava viesti on jo puoli fiilistä. Ja tämä fiilis – se alkaa näkyä myös ulospäin.

Kumppaniassa on vuosien kokemus tekemisen sanoittamisesta, konseptien luomisesta ja innostavien viestien muotoilusta. Kutsu meidät kylään ja aletaan yhdessä rakennuspuuhiin!

Lähde: Työolobarometri 2018, TEM

Kuva: Dreamstime

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.