Brändi, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Viestinnän ajankohtaiset trendit – tältä näyttää viestijän tehtävien tulevaisuus

Viestinnän rooli vahvistuu lähemmäs liiketoimintaa ja erityisesti kohti henkilöstöhallintoa yrityksen kulttuurin kehittäjänä. Edelleen viestijän työpöydällä ovat maineen, markkinoinnin ja johtamisen viestien parissa tehtävät työt, mutta aiempaa enemmän osallistamalla ja yhdessä henkilöstön kanssa. Vanhat tutut klassikot nousevat jälleen viestinnän listaykkösiksi. 

Muutoksen viestiminen

Muutos on jatkuvaa, sanotaan. Nyt muutoksen keskiössä ovat hybridityö, uudet työtavat ja organisoituminen. Luvassa on uudenlaista tarjoomaa, ja montaa pientä ja isoa uudistusta, jotka muovaavat prosesseja ja asiakaskokemusta. Hyvinvointialueiden syntyminen tarkoittaa jättimäisiä organisaatioviestinnän hankkeita, mutta pienemmätkin järjestelmäuudistukset ja toimintamallien yhtenäistämiset kysyvät viestintää. 

Viestinnän onnistuminen edellyttää innostavaa visiota ja selkeää suuntaa. Jos näissä epäonnistutaan, työrauha, luottamus, sitoutuminen ja ymmärrys menetetään. Viestintäsuunnitelma on erittäin tärkeää laatia, koska viestintä ymmärretään yhdeksi
tärkeimmistä osatekijöistä onnistumisessa. Viestinnän suunnittelu elää kulta-aikaansa.

Maine ja luottamus

Vastuullisuus on ollut kuuma aihe pitkään. Nyt se nousee EU:n direktiivien myötä vahvemmin osaksi liiketoimintaa. Whistleblower-direktiivi tekee eettisistä toimintatavoista, ja varsinkin niiden poikkeamien ilmoittamisen kanavista pakollista yli 50 hengen organisaatioissa.  

Nyt jokainen kriisiviestijä nostaa korvansa pystyyn. Mitä luurankoja kaapeista löytyykään? Myös direktiivin ulkopuolisiin epäkohtiin liittyy uhkia maineelle ja luottamukselle. Näillä on suora yhteys asiakasuskollisuuteen ja asiakashankintaan. Pinnalle nousevat potentiaaliset (maine)riskit voivat löytyä hankintakäytäntöjen, ympäristön ja ihmisten suojeluun liittyvistä laittomuuksista ja epäkohdista. Käytännössä lista on miltei loputon, ja onkin aiheellista päivittää ohjeistukset ja aineistot vieraanvaraisuudesta tai syrjimättömyydestä kestäviin arvovalintoihin. Moni viestijä käy läpi kriisiviestinnän työkalupakkiaan ja viestii keskeisiä ohjeistuksia, joilla organisaatio voi puolustaa toimintatapojaan julkisuuskriiseissä. 

Nettisivujen ja verkkosisältöjen kuntokartoitus

Tämä teema on aina ajankohtainen, mutta usein kiireessä se jää odottamaan isompia uudistushankkeita. Lait ja direktiivit vauhdittavat priorisointia. On pakko tarkistaa sivustojen lainmukaisuus evästekyselyineen ja tietosuoja- ja saavutettavuusvaateineen.  

Vaikka kulttuuriset ja modernit virtuaaliset kokemukset lisääntyvätkin kaupallisilla verkkosivuilla, monilla aloilla sähköisen asioinnin, selkeyden ja johdonmukaisuuden vaatimukset korostuvat elämyksellisyyttä enemmän. Väestön ikääntyminen, monikielisyys ja inklusiivisuus tulevat tätäkin kautta monen verkkosivupäivittäjän työpöydälle. Sisällöllisiä puutteita ja parannuksia tehdään samassa tahdissa kuin arvoja ja tarjoomaa selkiytetään, strategiaa kirkastetaan ja prosesseja ja asiakaspolkuja kuvataan. 

Työnantajamielikuva

Kilpailu työvoimasta kovenee. Viestintä auttaa sanoittamaan työpaikan veto- ja pitovoimatekijöitä verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan ja erityisesti sisäisiin kanaviin huomioiden nykyisen henkilöstön. Luupin alla ovat työn merkityksellisyys, arvot, joustavuus, vaikuttamismahdollisuudet, työhyvinvointi, perhe- ja harrastusmyönteisyys, palkka ja palkitsemiskäytännöt, työsuhde-edut, etätyökäytännöt, johtamispalvelut, työvälineet ja -ympäristöt ja monet muut tekijät, joilla arvotetaan erilaisten vaihtoehtojen kiinnostavuutta. 

Organisaatiot panostavat nyt brändeihinsä. Viestijöiltä odotetaan paljon: tarve ja paineet ihmeiden tekemisestä kasvavat. Viestinnän ja viestintäosaamisen arvostus nostavat päätään. Me autamme, kysy lisää.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.