Sisällöntuotanto ja julkaisut

Kumppania on arjen apu asiakkaan sisällöntuottajana

Sisällöntuotanto on mukana lähes jokaisen yrityksen arjessa. Se auttaa rakentamaan yrityksen imagoa ja brändiä, pitämään yllä asiakassuhteita sekä tekemään yrityksen tarjoamasta houkuttelevaa. Hyvin toteutettuna se tavoittaa ihmiset ja vaikuttaa heihin, mikä vaikuttaa yritykseen positiivisesti. 

Hyvä sisältö on sellaista, mitä ei halua eikä malta olla lukematta tai vastaanottamatta. Se on jotain niin kiehtovaa, että siihen haluaa palata myöhemminkin ja sitä haluaa suositella muillekin.  

”Hyvä sisältö on sellaista, mitä ei halua eikä malta olla lukematta tai vastaanottamatta.

 

Mitä sisällöntuotanto on? 

Mitä sana sisällöntuotanto tarkoittaakaan? Se on abstraktin asian paketoimista vastaanotettavaan muotoon. Tarkoituksena on sovittaa yrityksen tarjoama houkuttelevaan pakettiin niin, että vastaanottajasta se on mahdollisimman kiinnostavaa ja houkuttelevaa. Tavoitteena on, että sisältö on hyödyllistä, käyttökelpoista, ymmärrettävää ja arvokasta.  

”Abstraktin asian paketoimista vastaanotettavaan muotoon.

Sisältöä tuotetaan nettisivuille, uutiskirjeisiin, sosiaaliseen mediaan, asiakas- ja henkilöstölehtiin sekä yritysesityksiin. Tavoitteena on vaikuttavan, huomiota herättävän sekä ymmärrystä syventävän sisällön luominen.  

Markkinointiviestintä, asiakasuskollisuus, sisäinen viestintä, yrityskulttuuri sekä työnantajamaine ovat esimerkkejä sisältöteemoista, joista Kumppania luo sisältöä asiakasyrityksilleen. Kumppania on erikoistunut auttamaan asiakkaitaan juuri viestinnässä ja sisällöntuotannossa. 

Sisällöntuotantoa rakennetaan yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Yrityksen luonne ja äänensävy otetaan myös vahvasti huomioon sisällöntuotantoa rakennettaessa.  

Digitaalisten virikkeiden ja mediavirtojen aallokossa kilpailu ihmisten huomiosta on kovaa, joten sisältöön kannattaa panostaa. Vastaanottajalla on jossain tilanteissa, esimerkiksi työyhteisössä, vastuu ottaa sisältöä vastaan. Viestin lähettäjällä on kuitenkin suurin vastuu vastaanottajalle tärkeän sisällön luomisessa. 

Vastaanottajalla on jossain tilanteissa vastuu ottaa sisältöä vastaan. Viestin lähettäjällä on kuitenkin suurin vastuu vastaanottajalle tärkeän sisällön luomisessa.

Olipa sitten kyseessä strategia tai palvelukokonaisuus, ovat ne hyvin abstrakteja asioita, liukasta kuin saippua. Sisällöntuotanto ja tarinallistaminen tekevät asioista konkreettisempia, omaksuttavampia ja muistattavampia. Tarinat lisäävät vetovoimaa sekä tuottavat syvempiä merkityksiä.   

Kun asioista tuotetaan sisältöä asiakkaiden saataville, tapahtuu enemmän oikeita, toivottuja asioita. 

Luodaan yhdessä sisältöjä, jotka jäävät mieleen – ota yhteyttä.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.